گروه آموزشی راهنمایی کوهرنگ

فعالیتهای گروه آموزشی دوره راهنمایی

آشنایی با مراحل نوشتن مقالات پژوهشی

بنام خدا

 

 

 

 

آشنایی با مراحل نوشتن مقالات پژوهشی

 

 

 

 

 

گروه آموزشی شهرستان کوهرنگ88-89 

 

تحقیق و پژوهش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به جرات میتوان گفت که همه پبشرفت های علمی صنعتی پژوهشی تکنولوژی و جامعه شناسی بر پایه تحقیق و پژوهش استوار است.اصلی تربن و مهمترین شیوه ارائه نتایج یک مطالعه و تحقیق تهیه مقاله پژوهشی است  و محققی در صحنه تولید وانتشار علمی موفق است که بتواند نتایج پژوهش خود را در مجلات معتبر پژوهشی به چاپ برساند.از آنجا که نوشتن صحیح و مناسب یک مقاله یک رکن اساسی برای چاپ مقالات علمی میباشد  در قالب این مقاله سعی شده است که به بررسی روش های صحیح نگارش مقالات پژوهشی بپردازیم.به طور کلی هر مقاله پژ وهشی شامل اجزای زیر است:
عنوان
نام نویسندگان
آدرس ها
چکیده شامل مقدمه اهداف مواد وروشها
 نتایج بحث
واژه های کلیدی
 مقدمه مواد و روشها
نتایج بحث تشکر و قدر دانی
فهرست منابع
حال به ترتیب به توضیح و نحوه نگارش آنها می پردازیم:عنوان مقاله اولین بخش یک مقاله است که خوانده میشود باید عنوان مقاله اشتراکاتی با موضوع اصلی تحقیق داشته باشد و به شکلی جذاب جمله بندی شده باشدنکات مهم در انتخاب عنوان مقاله:
1.عنوان مقاله حتی الامکان باید دقیق و رسا باشد از به کار بردن اصطلاحات ناآ شنا با اختصاری خودداری نماید
2.عنوان مقاله حتی الامکان باید جمله خاصی باشد که نکات اصلی و عمده موضوع را در بر دارد
3. به طور معمول (نه همیشه)و در اکثر تحقیق ها این 4. نکته در نظر گرفته می شود که میتواند عنوان مقاله نیز باشد:چه چیزی را میخواهیم بررسی کنیم در چه جامعه ای(جامعه هدف) در کجا و در چه زمانی مثلا عنوان یک مقاله میتواند این باشد:بررسی رابطه سطح سود مادران و تغذیه کودکان در شهر تهران سال 1386
4.عنوان باید فاقد پیش داوری باشد مثلا این عنوان عنوان مناسبی نیست بررسی علل بی علاقگی رانندگان نسبت به بستن کمربند ایمنی.
5.اگر کلماتی در توصیف ویژگی مطالعه شما نقش کلیدی دارند حتما در عنوان خود آنرا بگنجانید مثل مطالعه آینده نگر مطالعه دوسویه کور یا مطالعه تصادفی شده

6.هیچ گاه نباید در عنوان مقاله نتیجه پژوهش را به صورت ثابت شده ذکر نمود.2.چکیده تحقیق چکیده پس از عنوان بیشتری از بخش است که در یک مقاله خوانده میشود و در چکیده قسمت های مقاله شامل مقدمه اهداف مواد و روشها نتایج و بحث بصورت خلاصه ذکر می شود .متن بسیاری از مقاله ها به طور کامل در دسترس ما نیست و گاهی فرصت برای خواندن تمام مقاله نداریم و از این رو چکیده مقاله اهمیت زیادی دارد.در اکثر مجلات تعداد کلمات چکیده 150 تا 250 کلمه محدود است.3.واژه های کلیدی: چند واژه کلیدی که از اهمیت زیادی در مطالعه برخوردارند، در این قسمت ذکر می شود. ضمن این که با ذکر واژه های کلیدی در سایتهای علمی می توان به دنبال مقاله نیز گشت. حداکثر واژه 6-5 کلمه می باشد.4.نویسندگان و آدرس ها: اسامی نویسندگان و همکارانی که در مطالعه شرکت داشته اند باید بطور کاملی ذکر شود. همچنین نویسنده اصلی که مسئول ارتباط با خوانندگان است باید مشخص شود ( با گذاردن خطی در زیر اسم وی ) و آدرس کامل و شماره تلفن وی در اختیار خوانندگان قرار گیرد.5.مقدمه: مقدمه یک مقاله پژوهشی ضمن ببان مسئله و تشریح مورد موضوع به آن مسئله پاسخ میدهد که ارزش مطالعه حاضر برای انجام آن چه بوده است.در حقیقت با مطالعه مقدمه بک مقاله پژوهشی خواننده با مسئله مورد تحقیق آشنا شده و ضرورت انجام پژوهش را درک میکند.متن مقدمه باید روان باشد و حتی الامکان به صورت خلاصه و حداکثردر 2 صفحه تایپ شود.اهداف(در چکیده مقاله):در این قسمت هدف از انجام مطالعه ذکر می شود7.مواد روشها:در این قسمت از مقاله چگونگی و روش انجام پژوهش توضیح داده می شود.همچنین مواد با نمونه های مورد آزمایش چگونگی نمونه گیری (انتخاب نمونه ها ) جامعه هدف و مراحل اجرائی پژوهش و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها ذکر می شود. در این قسمت در مورد تغییر بیشتر بحث شده و روش اندازه گیری و میزان دقت و چگونگی کنترل آنها گفته می شود.گاهی روش کنترل و چگونگی رعایت مسائل اخلاقی نیز باید ذکر شود ( در مورد پژوهش های انجام شده روی نمونه حیوانی یا انسانی )8. در این قسمت نتایج بدست آمده از پژوهش ذکر می شود. نتایجی کلیدی مطالعه باید با کلمات روان و دقیق و بدون بزرگ نمایی ذکر می شود.از روش مختلفی برای ارائه نتایج استفاده می شود که شامل استفاده از مقادیر جداول و نمودارها کمک ارزنده ای به ارائه مطلب بطور ساده تر می نماید اما به طور کامل آنها توضیح داده شود تا موجب گنگ شدن مطلب نشود.در مواردی که از روش ها و آزمون های آماری برای بررسی نتایج و تحلیل داده ها استفاده شده است باید نوع آن نیز ذکر شود.9.بحث:در این قسمت به تفسیر نتایج ارائه شده می پردازیم.همچنین می توان به مقایسه نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر با نتایج سایر مطالعه ها پرداخت و با توجه به مجموعه شواهد نتیجه گیری نمود.در صورت لزوم می توان پیشنهادهایی برای انجام مطالعات بهتر و کامل تر در آینده ارائه داد.10.تشکر و قدردانی :قدردانی و تشکر از موسسه ها و افراد مورد نظر در این بخش انجام می شود.11. فهرست منابع :در پایان از نظر اخلاقی موظفیم که فهرستی از منابع مورد استفاده خود را ذکر نماییم.شیوه روش نمابر در نشریات مختلف متفاوت است و بهتر است از راهنمایی این نشریات و شرایط نگارش مقالات کمک بگیریم.چند نکته اساسی در ارسال مقالات :به یاد داشته باشید که قبل از ارسال چکیده مقاله خود به یک مجله ابتدا فرم نحوه نگارش مقاله را از آن مجله  دریافت نمایید و چکیده خود را در قالب آن فرم تهیه و تایپ نمایید ( به عنوان مثال تعداد کلمات ، فونت ، تعداد خطوط ، فاصله خطوط از کناره های صفحه و…)اما چرا چکیده ای از مقالات پذیرفته می شود ؟1. ابهام  در موضوع مقاله و وجود تعداد زیاد مقالات مشابه از قبل2.عدم ذکر زمینه اصلی تحقیق3.تعداد کم نمونه های مورد مطالعه4.عدم ذکر صحیح ارقام آماری5.فقدان بحث و پرداختن به نتایج6.چکیده های خیلی کوتاه و خیلی زیاد7.بی دقتی در تهیه متن (غلط تایپی ، اشتباهات متن

 

 

 

 

بالنده، پوينده، جهت‌دهنده و رقابتي پژوهش، بعد از انتخاب موضوع و عنوان‌سازي مناسب تحقيق، قدم اساسي بعدي، تبيين و کالبد شکافي صحيح و دقيق مسئله است.
اگر محقق بداند دنبال چيست و در صدد پاسخ‌گويي به چه چيزي است، جست‌و‌جوي منابع و تبيين مسئله، کار آساني خواهد بود؛ به ويژه در دنياي فعلي که پر از اطلاعات است و از جهت تعدد1، تنوع، حجم2 و وسعت اطلاعات3، به مرز انفجار رسيده است، کافي است جست‌و‌جوگر و محقق، موضوع و مؤلفه‌هاي عنوان پژوهشي را به خوبي استخراج کند و بداند با چه کليد‌واژه‌هايي سر و کار دارد. اين کليد‌واژه‌ها، حکم کليدهاي طلايي4 را بازي مي‌کنند که او را در انبوهي از منابع، به سمت درب‌هاي اصلي و دروازه‌هاي مربوط، هدايت مي‌کنند؛ خواه در منابع کتابخانه‌اي، مجلات و مقالات باشد يا دنياي بي‌انتهاي مجازي و اينترنت که عرصه و جولانگاه فکري و علمي تمام دنيا شده است.
مسئله چيست؟
بيان مسئله چگونه بايد صورت گيرد؟

بيان موضوع يا مسئله تحقيق

يکي از مشکل‌ترين مراحل طرح، انتخاب مسئله مناسب است. تازه‌کاران5، مسئله‌اي را انتخاب مي‌کنند که دامنه بسيار وسيعي دارد. اين امر، ممکن است به دليل درک کمتر آنها از طبيعت تحقيق و مراحل روشمند حل مسئله يا به دليل اشتياق فراوان، اما ناپخته آنها در حل سريع و فوري يک مسئله مهم باشد. آنهايي که آزموده‌ترند، مي‌دانند که تحقيق براي يافتن حقيقت و يا حل يک مسئله مهم، به صرف وقت، انرژي فراوان و به کار بردن تفکر منطقي گسترده، نياز دارد. (بازرگان،1379، ص 15)

نکته:

هر موضوع و مسئله اجتماعي، فني يا پزشکي را به صرف اين که قابل تحقيق مي‌باشد، نبايد مورد بررسي قرار داد. در انتخاب موضوع تحقيق، بايد به اهميت مسئله مورد نظر، توجه داشت؛ تا اگر واجد ارزش و اهميت کافي نيست، براي آن، انرژي و وقت و بودجه انساني، تلف نگردد. ارزش کار محقق، در صورتي قابل توجه است که با صرف حداقل زمان و کمترين نيروي انساني و مالي، بتواند موفق به کسب بيشترين نتيجه شود.
مسئله: چه چيزي مي‌خواهيد؟
روش تحقيق6: چه کار مي‌خواهيد بکنيد؟
ليليان راپيل7: مسئله تحقيق به سؤال يا مشکلي اطلاق مي‌شود که حداقل دو پاسخ ممکن براي آن وجود دارد؛ ولي مسلم نيست که کدام پاسخ صحيح است. (دلاور، 1378، ص 53)
کرلينجر مي‌نويسد: مسئله تحقيق، جملاتي استفهامي يا بياني است که مي‌پرسد چه رابطه‌اي بين دو يا چند متغير وجود دارد.
ويرسما8: در خصوص بيان مسئله يا موضوع، مي‌نويسد: مسائل تحقيق را مي‌توان به صورت اظهاري، توصيفي و يا به شکل سؤالي بيان کرد.(همان، ص 54)

خاستگاه مسئله تحقيق:

تمامي نکات ناشناخته در زندگي روزمره، مي‌تواند به عنوان يک مسئله تحقيق، انتخاب شود. اگر چه اين انتخاب به راحتي صورت نمي‌پذيرد، اما مسئله تحقيق، بايد به صورت جامع9 و روشن تعريف شود؛ تا نتيجه مطلوب، حاصل شود. يک محقق بايد قبل از شروع به تحقيق، بايد حداکثر تلاش خود را در جهت تعريف مسئله در تمام جهات صرف کند؛ تا در عمل، اشکالاتي از قبيل مبهم بودن موضوع، وسعت ميدان موضوع مورد تحقيق و تضاد دروني آن، برايش به وجود نيايد؛ زيرا در پايان برخي تحقيقات، انتظار مي‌رود جوابي براي حل مشکل وجود داشته باشد؛ نه صرفاً توصيف10 و شناخت مسئله و رها کردن آن. گرچه در بسياري از تحقيقات، هدف، حل مشکل نيست و ممکن است جنبه توصيفي داشته باشد، امّا براي به نتيجه رسيدن چنين تحقيقاتي، لازم است در ابتدا، مسئله مورد نظر، روشن و بدون ابهام باشد. (کاکاوند و ديگران، 1384، ص8)

تعريف مسئله:

همان طور که گفته شد، يک جمله سؤالي است که مي‌پرسد چه رابطه‌اي بين دو يا چند متغير وجود دارد؟ و آن چه از يک پژوهش انتظار مي‌رود، جوابي براي حل يک مسئله است.
اين فرآيند، امروزه در تمام مجامع علمي و رشته‌هاي تحصيلي، مقبول و مورد تأکيد است. طبق اين فرايند، امور زير در پي مي‌آيند:
الف) از ميان سؤالات، رابطه‌ها، ابهام‌ها، حدس‌ها، گمان‌ها يا حتي سفارش، يک محقق، به يک موضوع دست مي‌يابد که در مباحث قبل در خصوص موضوع، بحث گرديد.
ب) با طرح موضوع، براي اين که آن را دقيق‌تر مطرح سازيم، آن را تبديل به عنوان مي‌کنيم؛ يعني آن را خاص‌تر مطرح مي‌سازيم. پس از آن، امور زير را بايد پي‌گيري کنيم:
1. در عنوان‌سازي، ما بخشي از دانش يا محدوده‌اي را مطرح مي‌کنيم.
2. از کل به جزء حرکت مي‌کنيم.
3. رابطه تأثيراتي يا مؤلفه‌هاي بررسي را شفاف‌تر مطرح مي‌کنيم.
مثال 1: عزت نفس و ميزان موفقيت (يک موضوع است).
مثال 2: بررسي رابطه عزت نفس و ميزان موفقيت افراد در تحصيل و زندگي (يک عنوان است).
ج) عنوان مناسب، نياز به بررسي اوليه و شناخت کليدواژه‌هاي اصيل و راهنما دارد؛ تا در جست‌و‌جو و بررسي‌هاي کتابخانه‌اي و الکترونيکي، سرعت و دسترسي به اطلاعات مربوط را بالا ببرد.
د) يک محقق دقيق و جست‌و‌جو‌گر، منبع‌شناس خوب است؛ به ويژه در امور زير:
1. جست‌و‌جوي منابع در دسترس.
2. جست‌و‌جوي منابع اينترنتي.
3. استفاده از نظر خبرگان؛ مانند استادان و متخصصين آن رشته که گاهي فرد در عرض چند دقيقه مصاحبه با اهل فن و متخصصين، چندين ماه به جلو مي‌رود و ميزان دسترسي به منابع را چندين برابر مي‌کند. (
Goodwin.2002.p134)
ه) علامت‌گذاري، ايجاد بانک آدرس مطالب يافته شده و فيش‌برداري.
و) تنظيم مطالعات اوليه و سعي در پالايش مطالب زائد، همرا با تکميل مستمر اطلاعات.
ز) در تدوين مسئله نيز بايد امور زير رعايت شوند:
1. سعي شود مطالب انتخاب شده با موضوع تحقيق مرتبط باشند.
2. شروع بيان مسئله، خيلي مهم است، بعضي با سؤال آن را آغاز مي‌کنند و برخي با يک جمله علمي مرتبط با موضوع تحقيق، شروع مي‌کنند.
3. سعي شود در تدوين مسئله و در فرايند کل تحقيق، از مدل مرجع‌نويسي مناسب مانند «
A.P.A» استفاده شود.*
4. از مطالب کهن و اصيل و مطالب جديد و متأخر در تحقيق، بايد به صورت معقول و منطقي بهره برد.
چگونه بايد موضوع را با روش و جزئيات عنوان تحقيق، مشخص کرد؟
در هر تحقيقي اعم از تحقيقات کتابخانه‌اي، ميداني و تحقيقات فني، مهندسي، پزشکي، فلسفه، الهيات، جامعه‌شناسي، روان‌شناسي، تاريخ، جغرافيا، هنر و... ، بيان مسئله، شفاف و به دور از ابهام، ناظر بر مؤلفه‌هاي تحقيق قابل بررسي و محدوده خاصي از حوزه تحقيق مطرح شود. به همين خاطر پيشناني اصلي تحقيق و پژوهش، بيان خوب مسئله است.(
Minium&other.1993.p.41)
با بيان مسئله امور زير را مي‌توان فهميد:
1. محقق، دقيقاً به دنبال چه موضوع و عنواني است؟
2. دغدغه‌هاي اصلي محقق در مؤلفه‌هاي طرح شده، چه مي‌باشند؟
3.محقق، چه رابطه‌ها يا تأثيراتي را مي‌خواهد بسنجد؟
4. محقق، به دنبال تحليل يا تبيين چه ابعاد و متغيرهايي در تحقيق است؟
به همين خاطر گفته مي‌شود، فهم مسئله، تبيين دقيق آن و ملموس و قابل فهم مطرح ساختن آن، محقق را قادر مي‌سازد تا پنجاه درصد کار را انجام دهد. (آريان پور، 1378، ص39)

ويژگي‌هاي اساسي مسئله تحقيق:

1. مسئله بايد رابطه بين دو يا چند پديده را بيان کند.
مسئله بايد به صورتي بيان شود که روابط ميان پديده‌ها، به روشني بيان شود؛ مانند «
A باB چه رابطه‌اي دارد» يا «متغير B و A و C، چه رابطه‌اي دارند»؟ مسئله پژوهشي، هميشه به روشني داراي دو يا چند متغير نيست؛ بلکه ممکن است متغيير‌هاي ديگري نيز وجود داشته باشد.
2. مسئله بايد به روشني و بدون ابهام، به صورت پرسشي بيان شود.
در بيان مسئله، به جاي اين که بگوييم «منظور از مطالعه اين است که ...»، مي‌توان به صورت زير آن را مطرح کرد: آيا
A باعث به وجود آمدن B خواهد شد يا A با B و C ، چه رابطه‌اي دارند؟
نکته: بهتر است مسئله طوري طرح شود که جواب بلي يا خير نداشته باشد.
3. مسئله تحقيق بايد قابل بررسي باشد.
در اغلب تحقيقات، براي آن که مسئله اعتبار علمي داشته باشد، بايد قابليت بررسي، آزمون و تحليل داشته باشد؛ يعني اين که هم رابطه‌ها قابل آزمون باشند و هم متغيرها قابل اندازه‌گيري؛ زيرا بسياري از پرسش‌هاي خوب، به دليل عدم آزمون‌پذيري، ارزش علمي ندارند. به نمونه‌هايي از اين سؤالات، توجه کنيد:
سؤال نامناسب: آيا تربيت به روش دستوري مطلق، باعث انحرافات اجتماعي جوانان مي‌شود؟
آيا والدين آزادانديش، فرزندان خوبي تربيت مي‌کنند؟
سؤال مناسب: پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، چه رابطه‌اي با تحصيلات والدين آنها دارد؟
گذشته از مواردي که اشاره شد، ملاک ديگري نيز براي مسئله تحقيق بيان مي‌شود؛ به مثال زير توجه کنيد:
4. مسئله تحقيق، نبايد مستلزم داوري‌هاي اخلاقي باشد.
اگر در بيان مسئله، جهت‌گيري‌هاي اخلاقي پيش آيد، در نتيجه‌گيري تحقيق، تأثير دارد و در نتيجه، اعتبار علمي تحقيق از بين خواهد رفت.
نمونه‌هايي از سؤالات نامناسب که جنبه ارزشي دارند، عبارتند از:
- آيا مردم، بايد غالباً گناهان خود را کتمان کنند؟
- آيا مردم، بايد از رهبران سياسي خود تبعيت کنند؟
ممکن است محقق در شناخت سؤالات ارزشي، دچار اشتباه شود. راه جلوگيري از اين اشتباه، اين است که اگر عبارات و واژه‌هايي نظير «بايد، ارجح است، منجر مي‌شود، بهتر است، بدتر است، مناسب است و ... در سؤال تحقيق بود، نشانه دستوري بودن يا ارزشي بودن سؤال است. در چنين مواردي، محقق بايد سؤالات تحقيق را تغيير دهد.

نکاتي که در بيان مسئله، بايد مورد توجه قرار گيرند، عبارتند از:

1. مطرح کردن مسئله بصورت سؤالي؛ بيان مسئله به صورت سؤالي، اين حسن را دارد که محقق، مستقيماً موضوع مورد مطالعه را بيان مي‌کند؛ مانند مثال‌هاي زير:
بهره هوشي، چه رابطه‌اي با موفقيت تحصيلي دارد؟
تکرار يک آزمايش، چه تأثيري در اثبات ادعاي محقق دارد؟
2. محدود کردن مسئله؛ چون پژوهشگر، امکانات و توانايي محدودي دارد، اين محدود بودن مسئله تحقيق، باعث پاسخ‌گويي بهتر و روشن‌تر به سؤال تحقيق مي‌شود. اگر چه اين محدوديت، نبايد آن‌قدر باشد که تحقيق، ارزش خود را از دست بدهد و به يک موضوع پيش پا افتاده تبديل شود؛ مانند مثال زير:
سؤال نامناسب: آموزش از راه دور، چه تأثيري بر يادگيري دارد؟
اين موضوع، بسيار کلي است و اجراي آن، اگر نگوييم محال است، امّا بسيار دشوار است و يک موضوع کلي است.
سؤال مناسب: آموزش از راه دور، چه تأثيري در يادگيري درس رياضي دانشجويان رشته رياضي دانشگاه پيام نور شهر
A دارد؟ چنان که پيداست، اين سؤال، قابليت اجرا دارد.
3. تعريف واژه‌هاي به کار رفته؛ بيان مسئله به صورت مبهم11، باعث گمراهي محقق مي‌شود بنابراين، پژوهش‌گر بايد مفاهيم و اصطلاحات به کار برده شده را چنان تعريف کند که براي همه مطالعه کنندگان، معاني واحدي12 داشته باشد.
4. مسئله مورد مطالعه، بايد در حوزه مشخصي باشد؛ به دليل اين‌که در علوم انساني و علوم اجتماعي، بسياري از پديده‌ها به هم مربوطند، محقق، ناگزير بايد حوزه تحقيق خود را محدود سازد؛ تا بتواند به طور صريح و روشن، به پاسخ برسد و نيز بتواند تمام مطالب مورد نياز را مطالعه کند.
5. سابقه تاريخي، منابع و موضوع مورد تحقيق، بايد مطالعه شوند؛ از آن جا که محققان قبلي ممکن است در موضوع مورد تحقيق، به مشکلاتي برخورد کرده باشند، مطالعه سابقه تاريخي هر موضوعي، راه روشن‌تري پيش روي محقق مي‌گذارد؛ تا با مشکلات گذشتگان، دوباره برخورد نکند و نيز غفلت از اين امر، ممکن است موجب شود که محقق مشکلات کار را در حين اجراي تحقيق، ناديده بگيرد و همين، باعث کندي و يا تعطيلي تحقيق شود. همچنين ممکن است محقق به مطالب تازه‌اي برخورد کند که به دليل ناآشنايي با آن، به نوعي دچار سردرگمي شود و همين امر، باعث نارسايي تحقيق شود.
بنابراين، مطالعه منابع، باعث مي‌شود تا محقق، بهترين طرح تحقيق را همراه با مناسب‌ترين روش تحقيق انتخاب و ارائه کند. (کاظمي، 1379، ص 149)

ملاک انتخاب مسئله تحقيق:

ويژگي‌ها و خصوصيات مسئله‌اي که بتوان به صورت علمي به آن پاسخ داد، چيست؟ براي بيان مسئله، سه ملاک زير را لازم مي‌دانند:
1. رابطه بين دو يا چند متغير را بيان کند.
2. روشن و بدون ابهام و به صورت سؤالي بيان شود.
3. آزمون‌پذير باشد.
تأکمن، ضمن برشمردن3 ملاک فوق، ملاک چهارمي را نيز بيان مي‌کند و آن اين که «نبايد موقعيت و يا وضعيتي اخلاقي پديد آورد».

ارزشيابي مسئله:

نکته مهمي که لازم است به آن توجه شود، اين است که پيش از طرح مسئله تحقيق، بايد دقت شود که به پرسش‌هاي تحقيقي، پاسخ داده شود. مسئله تنها در صورتي مناسب است که پاسخ اين پرسش‌ها مثبت باشد. برخي از اين پرسش‌ها عبارتند از:
1. آيا از آن گونه مسائلي است که در فرايند تحقيق، مي‌توان آن را به نحو مؤثري حل کرد؟
2. آيا مسئله داراي اهميت خاصي است؟
3. آيا مسئله، جديد است؟
4. آيا تحقيق در مورد مسئله، امکان‌پذير است؟

موارد اساسي انتخاب مسئله:

کارتر گود براي انتخاب مسائل تحقيق، موارد ده‌گانه زير را بيان کرده است:
1. خودداري از تکرار غير‌لازم و وفاداري نسبت به تحقيقات ديگران.
2. اهميت مسئله تحقيق و ارزش ارائه آن.
3. علاقه‌مندي، کنجکاوي و کنش علمي.
4. آموزش، شرايط کيفيات شخصي.
5. فراهم بودن اطلاعات و عملي بودن روش مطالعه.
6. وجود وسايل مورد نياز و مناسب بودن شرايط کار.
7. امکان همکاري و تعاون.
8. مخارج تحقيق و استفاده‌هاي احتمالي از يافته‌ها.
9. مشکلات، موانع، اتفاقات و خسارت‌هاي احتمالي.
10. عامل زمان.
همان‌طور که اشاره شد، انتخاب يک مسئله مناسب، هميشه دشوار است. عده‌اي از تازه کاران، نسبت به مسائل، آگاهي واقعي ندارند و حتي گاهي پاي پژوهشگران کارآزموده نيز در اين مرحله مي‌لنگد. درگير شدن با مسئله‌اي که الزاماً به وقت و انرژي زيادي نياز داشته و از نظر علمي هم مهم باشد، يک مسئوليت جدي است.

محتمل‌ترين منابع براي يافتن مسائل تحقيق:

1. بسياري از مسائلي که در کلاس درس، دانشگاه، سازمان‌ها، صنايع يا محيط اجتماعي با آن مواجه هستيم.
2. تغييرات تکنولوژيکي و تحولات جهاني.
3. تجارب تحصيلي دوره‌هاي بالاتر از ليسانس.
4. مشورت با استاد مربوط، استاد راهنما يا استاد مشاور ارشد. (دلاور، 1378، ص 112)
5. دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها، فراخوان‌هاي سازماني، همايش‌ها و سمينارها.

مطالعه موردي (1)

دانشجويي که علاقه‌مند است درباره رابطه بين سازمان‌ها، صنعت و دانشگاه، تحقيقي انجام دهد و هدف اصلي او بررسي وضعيت فعلي اين رابطه، چشم‌انداز و آينده آن است، براي اين موضوع، بايد امور زير را انجام دهد:
الف) عنوان مناسبي بنويسد (با توجه به مباحث قبلي مربوط به موضوع و عنوان تحقيق).
ب) در يک صفحه
A4 200 کلمه‌اي، مسئله را به صورت مناسب و همراه با ارجاعات درون متن «A.P.A»، تدوين نمايد و بعد، منابع کامل مورد استفاده را طبق مدل مقاله، اضافه کند.

مطالعه موردي (2)

دانشجويي در يکي از فعاليت‌هاي علمي، موضوع زير را انتخاب مي‌کند؛ تا طرح تحقيق خود را بنويسد: «رابطه بين توکل و اعتقادات و تأثير آن بر حل مسائل زندگي و شغلي». براي موضوع فوق، بايد امور زير را انجام دهد:
الف) عنوان مناسبي تدوين کنيد
ب) مسئله را به صورت مناسب و در 5.1 صفحه
A4، همراه با ارجاعات درون متن و پايان‌نامه بيان مسئله، تدوين کند.

تمرين و بررسي

1. ارزش و اهميت «بيان مسئله» را به طور مختصر توضيح دهد.
2. «مسئله تحقيق» و «روش تحقيق»، هر کدام به چه مؤلفه‌هايي اشاره مي‌کنند؟
3. پنج نکته مهم در بيان مسئله تحقيق را نام برده، هر کدام را به طور مختصر توضيح دهد.
4. با توجه به نمودار طرح مسئله تحقيق، در تدوين و بيان مسئله، چه نکات مهمي را بايد رعايت کرد؟
5. پيشناني اصلي تحقيق چيست و چرا؟

 

 واژه‌نامه:

1.
plurality
2.
variety
3.
bulk
4.
Golden key
5.
Inexperienced, Starter
6.
Research Method
7.
lilian Raipel
8.
Weresma
9.
Comprehensive
10.
Description
11.
ambiguous
12.
similar meanings

*مدل مرجع نويسي «
A.P.A» مخفف «Amarican Psychology Association»، يعني مدل انجمن روان‌شناسي آمريکاست و به اين صورت عمل مي‌شود که در پايان هر پاراگراف يا جمله يا هر نقل از منابع مختلف، پرانتزي باز مي‌کنيم و نام خانوادگي، سال نشر، صفحه يا صفحات را مي‌نويسيم.
مثال 1: (رضائيان، 1385، ص 40) براي يک منبع يا يک مولف.
مثال 2: (رضائيان، محمدي 1382، ص 38)؛ براي منبعي با دو مولف.
مثال 3: (فرانکنار، 2004، ترجمه محمدي، ص 44؛) براي منبع ترجمه شده.
پس از آن، آدرس کامل رفرنس درون پرانتزها در آخر تحقيق يا تأليف، به صورت زير مي‌آيد:
- رضائيان، علي (1385) مديريت رفتار سازماني، تهران: انتشارات سمت.
- فراکنار، ويليام کي (1383) فلسفه اخلاق، ترجمه صادقي، هادي، تهران: انتشارات طه.
لازم به ذکر است که در گفتارهاي بعدي و مقالات آينده، مفصلاً به شيوه مرجع نويسي خواهيم پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 


منابع و مآخد:
1. عباس بازرگان، زهره سرمد و الهه حجازي، روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري، انتشارات آگاه، تهران 1379.
2. اميرحسين آريان‌پور، پژوهش و پژوهش‌نامه، نشر گسترده، تهران 1378.
3. سيدعباس کاظمي، چگونه تحقيق کنيم، انتشارات دانشگاه امام خميني، تهران 1379.
4. عليرضا کاکاوند، غلامحسين انتصار مومني، و جواد صالحي ، روش تحقيق در روان‌شناسي و علوم تربيتي، نشر سرافراز، تهران 1384.
5. علي دلاور، روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري، واحد علوم و تحقيقات، تهران 1378.
6.
Goodwin, C.j (2002) Reserch in psychology: methods and design.
New york. John wiley and sons.
7.
minium, E.W. & king, B.M. Bear, G (1993). Statistical reasoning in psychology and Education. John wiley & sons. INC.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انواع مقاله

چکيده :

مقاله‌ حاضر با هدف‌ آشنا نمودن‌‌ علاقه‌مندان‌ با شيوه‌ نگارش‌ مقاله‌ تهيه‌ شده‌ است‌. با توجه‌ به‌ اين‌ نكته‌ كه‌ نوشتن‌ مقاله‌ و كلاً خلق‌ يك‌ اثر علمي‌ در تجربه‌هاي‌ نخست‌ كمي‌ دشوار به‌نظر ميرسد، در اين‌ مقاله‌ سعي‌ شده‌ است‌ مراحل‌ نوشتن‌ يك‌ مقاله‌ از آغاز تا مرحله‌ تهيه‌ نسخه‌ نهايي‌ مقاله‌، به‌ روشي‌ ساده‌ و عملي‌ بيان‌ شود. چگونگي‌ نوشتن‌ يك‌ مقاله‌ پژوهشي‌ و يا استخراج‌ مقاله‌ از طرح‌ تحقيقاتي‌، انواع‌ مقالات‌، معيارهاي‌ ارزيابي‌ مقاله‌ علمي‌ با رعايت‌ اصول‌ نگارش‌ و ارسال‌ آن‌ براي‌ مجله‌ به‌منظور چاپ‌ و انتشار، از مواردي‌ است‌ كه‌ در اين‌ مقاله‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌.

چکيده به انگليسی؛ Abstract

The present paper aims to introduce librarians and interested people to prepare and write a scientific paper. Regarding to this point that authoring a paper or any other scientific work in general, seems difficult in first glance, the present paper attempts to describe those steps of generating a scientific paper from the beginning phase to its final version, in a practical and simple manner. this paper included some topics like how to write a research paper, or eliciting one from a research project, types of papers, criteria for evaluation of scientific paper, and submitting them to journals in order to publish, etc.
کليد واژه ها :مقاله؛ انواع‌ مقاله؛ اجزاء مقاله‌؛ مقاله‌نويسي؛ ارزيابي‌ مقاله‌.

مقدمه‌

ساختاراصلي‌ودرونمایهاصلی اين‌مقاله‌برگرفته ازمباحث اموزشی و حاوی نکات بسیار جالب و کاربردی برای افراد علاقمند بوده   است .

‌ بدون‌ شك‌ يكي‌ از مشكلات‌ اساسي‌ كساني‌ كه‌ در آغاز راه‌ نوشتن‌ و خلق‌ يك‌ اثر علمي‌ هستند، همانا مسئله‌ چگونه‌ نوشتن‌ است‌. اين‌ مشكل‌ در واقع‌ دغدغه‌ همه‌ كساني‌ است‌ كه‌ مي‌خواهند دست‌ به‌ قلم‌ برده‌ و مطالبي‌ در قالب‌ گزارش‌، مقاله‌، كتاب‌ و... بنويسند، و به‌ علل‌ و عوامل‌ زيادي‌ از جمله‌ شيوه‌هاي‌ آموزش‌ در نظام‌ آموزش‌ و پرورش‌ و خانواده‌ و اجتماع‌ بر مي‌گردد كه‌ نيازمند بحث‌ و بررسي‌ دقيق‌ از سوي‌ متخصصان‌ مربوطه‌ است‌ و كالبد شكافي‌ عميق‌ اين‌ مسائل‌ در اين‌ مختصر نمي‌گنجد. البته‌ تاكنون‌ مطالب‌ نسبتاً زيادي‌ در رابطه‌ با شيوه‌ نوشتن‌ مقاله‌ به‌ رشته‌ تحرير درآمده‌ است‌ و هر كدام‌ با رويكرد و ديدگاه‌ خاصي‌ اين‌ مسئله‌ را مورد بررسي‌ قرار داده‌اند. اما از آنجا كه‌ هر پديده‌اي‌ را مي‌توان‌ از منظر و ديدگاه‌هاي‌ مختلف‌ نگريست‌، نگارنده‌ قصد دارد تا شيوه‌ نوشتن‌ را براي‌ علاقه‌مندان‌ به‌ شكلي‌ ساده‌ و روان‌ بيان‌ كند تا خواننده‌ بتواند مسائلي‌ را كه‌ به‌ ذهنش‌ خطور مي‌كند بدون‌ هيچ‌گونه‌ دلهره‌ و نگراني‌ بر روي‌ كاغذ بياورد.
بديهي‌ است‌ كه‌ نوشتن‌ امري‌ اكتسابي‌ است‌ و از طريق‌ فراگيري‌ برخي‌ فنون‌ اوليه‌ و ممارست‌ و تمرين‌ كافي‌ حاصل‌ مي‌گردد. بنابراين‌، ورزيدگي‌ در نوشتن‌ مستلزم‌ داشتن‌ پشتكار و تمرين‌ زياد است‌. گاهي‌ اوقات‌ پيش‌ مي‌آيد كه‌ يك‌ انديشه‌ خوب‌ و بديع‌ به‌ ذهن‌ خطور مي‌كند اما نمي‌توان‌ آن‌ افكار را در قالب‌ كلمات‌ بر روي‌ كاغذ آورد. اين‌ مسئله‌ براي‌ همه‌ ما كمابيش‌ اتفاق‌ افتاده‌ و مختص‌ گروه‌ يا قشري‌ خاص‌ نمي‌باشد و متأسفانه‌ اغلب‌ باعث‌ دلسردي‌ و گاهي‌ منجر به‌ دست‌ كشيدن‌ از نوشتن‌ براي‌ هميشه‌ يا مدتي‌ طولاني‌ مي‌گردد. راه‌حل‌ چنين‌ مشكلي‌ كنار گذاشتن‌ ترس‌ از نوشتن‌ است‌. به‌منظور وارد شدن‌ به‌ بحث‌ اصلي‌ شايد بد نباشد تا در اينجا اين‌ سؤال‌ اساسي‌ را مطرح‌ كنيم‌ كه‌ چرا بايد بنويسيم‌ و نوشتن‌ چه‌ ارزشي‌ دارد؟
مسلماً هر كس‌ براي‌ پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌، دلايلي‌ را ذكر خواهد كرد كه‌ در مجموع‌ مهمترين‌ آنها را مي‌توان‌ اينگونه‌ برشمرد:
1. بيان‌ مسائل‌ و مشكلات‌ موجود
2. انتقال‌ مهارت‌ و دانش‌ خود به‌ ديگران‌
3. به‌ جا ماندن‌ اثر و انديشه‌
4. نزديك‌ شدن‌ انديشه‌ و عمل‌
5. ورزيدگي‌ در نگارش‌
6. مطرح‌ كردن‌ و شناساندن‌ توانايي‌هاي‌ خود به‌ ديگران‌ در محيط‌ كار و جامعه‌
7. صيقل‌ خوردن‌ دانسته‌هاي‌ ذهني‌ و رفع‌ نواقص‌ آن‌
8. رشد ايده‌هاي‌ نو و ايجاد انگيزه‌ پژوهش‌ بيشتر در آن‌ زمينه‌
9. رشد و گسترش‌ آگاهي‌هاي‌ انسان‌ (فتاحي‌، 1384)

پيشنياز نوشتن‌

نوشتن‌ نيز مانند هر كاري‌ نياز به‌ فراهم‌ كردن‌ يك‌سري‌ مقدمات‌ دارد، و مستلزم‌ رعايت‌ برخي‌ نكات‌ و پيشنيازها است‌. اصولاً خلق‌ يك‌ اثر خوب‌ به‌خصوص‌ اگر قرار باشد در قالب‌ مقاله‌، كتاب‌، پايان‌نامه‌ و... باشد نياز به‌ سرمايه‌گذاري‌ اوليه‌ و برنامه‌ريزي‌ دقيق‌ دارد تا محصولي‌ ارزشمند و قابل‌ رقابت‌ توليد شود. مهمترين‌ سرمايه‌ براي‌ نوشتن‌، داشتن‌ مطالعه‌ كافي‌ و برخورداري‌ از دانش‌ لازم‌ در حوزه‌ موضوعي‌ مورد علاقه‌ است‌. براي‌ نوشتن‌ مقاله‌ به‌ دو صورت‌ مي‌توان‌ عمل‌ كرد. يك‌ روش‌ اين‌ است‌ كه‌ بخواهيم‌ ابتدا در يك‌ حوزه‌ موضوعي‌ تحقيق‌ كنيم‌ و بر اساس‌ نتايج‌ و يافته‌هاي‌ تحقيق‌ مقاله‌ بنويسيم‌. و ديگر اين‌ كه‌ مستقيماً موضوع‌ يا مقوله‌اي‌ را به‌ قصد تهيه‌ مقاله‌ انتخاب‌ كنيم‌ و در آن‌ زمينه‌ شروع‌ به‌ نوشتن‌ كنيم‌. براي‌ نوشتن‌ مقاله‌ به‌ اين‌ روش‌ مي‌توان‌ با مطالعه‌ منابع‌ دايره‌المعارفي‌ شروع‌ كرد. سپس‌ با جستجو در بانك‌هاي‌ اطلاعاتي‌، اينترنت‌ و استفاده‌ از كتابشناسي‌ها، مي‌توان‌ كتاب‌هاي‌ تخصصي‌ و منابع‌ اطلاعاتي‌ ديگر از قبيل‌ مقاله‌، پايان‌نامه‌ و... را شناسايي‌ و گردآوري‌ كرد. پس‌ از گردآوري‌ منابع‌ اطلاعاتي‌، ابتدا سرفصل‌ها و مندرجات‌ آنها مرور شود. پس‌ از آن‌ بخش‌هاي‌ مهم‌ و مرتبط‌ به‌دقت‌ مورد مطالعه‌ قرار گرفته‌ و از نكات‌ مهم‌ يادداشت‌برداري‌ شود (فتاحي‌، 1384).

انواع‌ مقاله‌

مقالات‌ را از چند ديدگاه‌ مي‌توان‌ دسته‌بندي‌ كرد. يكي‌ از اين‌ دسته‌بندي‌ها مي‌تواند بر اساس‌ محتواي‌ اطلاعات‌ مقاله‌ باشد كه‌ از اين‌ منظر مقالات‌ به‌ چهار نوع‌ تحقيقي‌، تحليلي‌، مروري‌ و گردآوري‌ تقسيم‌ مي‌شوند:
1. مقالة‌ تحقيقي‌ (پژوهشي‌): برگرفته‌ از تحقيقي‌ است‌ كه‌ به‌تازگي‌ پايان‌ يافته‌ است‌ و چون‌ متكي‌ بر يافته‌هاي‌ تحقيقاتي‌ است‌، گزارش‌ تحقيق‌ نيز به‌ آن‌ گفته‌ مي‌شود.
2. مقالة‌ تحليلي‌: اين‌ نوع‌ مقاله‌ كه‌ به‌ نام‌ مقاله‌ نظري‌ نيز شناخته‌ مي‌شود، مقاله‌اي‌ است‌ كه‌ مؤلف‌ با استفاده‌ از منابع‌ پژوهشي‌ پيشين‌، نظرية‌ خاصي‌ را در حوزة‌ كار خود مطرح‌ مي‌نمايد. در اين‌ نوع‌ مقاله‌ نويسنده‌ ممكن‌ است‌ نظريه‌هاي‌ قبلي‌ را گسترش‌ دهد، آنها را با استفاده‌ از شواهد استحكام‌ بخشد، آنها را به‌شكل‌ ديگري‌ بيان‌ كند يا آنها را مورد تأمل‌ و ترديد قرار دهد.
3. مقالة‌ مروري‌: اين‌ مقاله‌ به‌ تحليل‌ كلان‌ و ارزيابي‌ انتقادي‌ نوشته‌هايي‌ مي‌پردازد كه‌ قبلاً منتشر شده‌ است‌. مؤلف‌ مقاله‌ مروري‌ از طريق‌ مقوله‌بندي‌، يكپارچه‌سازي‌، و ارزشيابي‌ متون‌ منتشر شدة‌ پيشين‌، سير پيشرفت‌ پژوهش‌هاي‌ جاري‌ را در جهت‌ روشن‌ ساختن‌ مسئله‌اي‌ مشخص‌ دنبال‌ مي‌كند.
4. مقاله‌ گردآوري‌: اين‌ نوع‌ مقاله‌ صرفاً به‌ گردآوري‌ و انعكاس‌ نقطه‌نظرهاي‌ مختلف‌ مندرج‌ در نوشته‌هاي‌ مرتبط‌ با موضوعي‌ خاص‌ مي‌پردازد و در واقع‌ كار تازه‌اي‌ را عرضه‌ نمي‌كند. تفاوت‌ آن‌ با مقاله‌ تحليلي‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌ ارائه‌ نظريه‌ جديدي‌ منتهي‌ نمي‌شود و نيز با مقاله‌ مروري‌ اين‌ تفاوت‌ را دارد كه‌ الزاماً به‌ سنجش‌ و ارزيابي‌ كليه‌ آثار قبلي‌ نمي‌پردازد.
البته‌ علاوه‌ بر 4 مورد ذكر شده‌، گونه‌هاي‌ ديگري‌ از نوشته‌هاي‌ مجلات‌ وجود دارند كه‌ از فراواني‌ كمتري‌ برخوردارند؛ نظير ياداشت‌هاي‌ انتقادي‌، نقد و بررسي‌، گزارش‌ كوتاه‌ و... كه‌ براي‌ پرهيز از اطاله‌ كلام‌ از توضيح‌ آنها خودداري‌ مي‌شود (حري‌، 1380).
با توجه‌ به‌ اينكه‌ نوشته‌ حاضر بيشتر بر مقاله‌ تحقيقي‌ تأكيد دارد، لازم‌ است‌ ابتدا اجزاء مقاله‌ تحقيقي‌ و در ادامه‌ شيوه‌ نوشتن‌ اين‌گونه‌ مقاله‌ها مورد بحث‌ و بررسي‌ واقع‌ شود.

اجزاء مقاله‌

عنوان‌
عنوان‌ هر اثر جلوه‌اي‌ از هويت‌ آن‌ اثر است‌؛ خواه‌ اثر هنري‌ باشد يا علمي‌. عنوان‌ فشرده‌اي‌ منظبط‌ از مطالب‌ متن‌ است‌ (حري‌، 1380). عنوان‌ بايد مختصر، گويا و جذاب‌ باشد تا بتواند علاوه‌ بر ايجاد انگيزه‌ مطالعه‌ در خواننده‌، او را در انتخاب‌ مقاله‌ مورد نيازش‌ راهنمايي‌ كند.
چكيده‌
چكيده‌ خلاصه‌ كوتاهي‌ از مقاله‌ همراه‌ با نكات‌ اصلي‌ متن‌ مقاله‌ است‌ و به‌گونه‌اي‌ تنظيم‌ مي‌شود كه‌ خواننده‌ را در تصميم‌گيري‌ براي‌ مراجعه‌ يا عدم‌ مراجعه‌ به‌ اصل‌ مقاله‌ قادر مي‌سازد. محتواي‌ چكيده‌ حاوي‌ مطالبي‌ است‌ كه‌ نويسنده‌ مقاله‌ بر آنها تأكيد ورزيده‌ است‌. طول‌ چكيده‌ معمولاً تابع‌ نوع‌ مقاله‌ در دست‌ چكيده‌نويسي‌ است‌ (نشاط‌، ج‌ 1).
مقدمه‌
مقدمه‌ سرآغاز هر مطلب‌ يا مبحث‌ است‌ و با اشاره‌ به‌ مسائل‌ و مشكلات‌ موجود در آن‌ زمينه‌، يافته‌هاي‌ قبلي‌ در باره‌ موضوع‌ مورد بحث‌ را به‌ اختصار شرح‌ مي‌دهد و در پايان‌ به‌ ارائه‌ راه‌حل‌ مي‌پردازد. درواقع‌ پيوند ميان‌ نويسنده‌ و خواننده‌ از طريق‌ مقدمه‌ صورت‌ مي‌گيرد و ضروري‌ است‌ كه‌ روان‌ و جذاب‌ باشد (ابوالحسني‌، 1381).
متن‌ اصلي‌
متن‌ يا بدنه‌ اصلي‌ مقاله‌ شامل‌ اهداف‌، روش‌ كار، پيشينه‌ پژوهش‌، محدوديت‌ها و نارسايي‌ها، يافته‌ها و نتيجه‌گيري‌ است‌. بنابر اين‌ بايد پيام‌ اصلي‌ نويسنده‌ را به‌طور مفصل‌ بيان‌ كند به‌ نحوي‌ كه‌ خواننده‌ با مطالعه‌ آن‌ بتواند نتيجه‌ مورد انتظار را دريافت‌ نمايد. معمولاً پس‌ از بدنه‌ اصلي‌ مقاله‌، يعني‌ در پايان‌ مقاله‌ يا تحقيق‌ از كساني‌ كه‌ در تهيه‌ نوشته‌ يا تحقيق‌ به‌ او كمك‌ كرده‌اند تشكر و قدرداني‌ مي‌كند. آخرين‌ بخش‌ مقاله‌ فهرست‌ مآخذ مي‌باشد.

شيوه‌ نوشتن‌ مقاله‌

براي‌ نوشتن‌ مقاله‌، بايد مراحل‌ و اقداماتي‌ به‌صورت‌ گام‌ به‌ گام‌ طي‌ كنيم‌ كه‌ در اينجا به‌ بررسي‌ آنها مي‌پردازيم‌:
1. مشخص‌ كردن‌ موضوع‌ كلي‌ .
داشتن‌ انگيزه‌ لازم‌ براي‌ يافتن‌ موضوع‌ مناسب‌ و توجه‌ به‌ نيازهاي‌ جامعه‌ از مسائل‌ مهم‌ در اين‌ مرحله‌ است‌.
2. بررسي‌ و تحليل‌ موضوع‌ به‌لحاظ‌ ارزشمندي‌ و امكان‌پذيري‌.
براي‌ ارزشيابي‌ و امكان‌پذير بودن‌ نگارش‌ مقاله‌ مي‌توان‌ چند سؤال‌ طرح‌ كرد:
موضوع‌ مقاله‌ تا چه‌ اندازه‌ ارزشمند و بديع‌ است‌؟ از چه‌ جنبه‌اي‌ و براي‌ چه‌ كساني‌ مفيد خواهد بود؟ آيا تهيه‌ چنين‌ مقاله‌اي‌ امكان‌پذير است‌ و موانع‌ ومشكلات‌ احتمالي‌ انجام‌ كار كدام‌ است‌؟ در صورتي‌ كه‌ بتوانيم‌ براي‌ اين‌ پرسش‌ها پاسخي‌ مناسب‌ بيابيم‌، طبيعتاً مراحل‌ نوشتن‌ آسانتر خواهد بود.
3. طرح‌ريزي‌ مقدماتي‌ و تدوين‌ ساختار كلي‌
تهيه‌ فهرست‌ مقدماتي‌ مطالب‌، تهيه‌ عنوان‌ بخش‌هاي‌ اصلي‌ و فرعي‌، توجه‌ به‌ هدف‌ و طيف‌ مخاطبين‌، هماهنگي‌ بين‌ ساختار و نوع‌ مقاله‌ و مشورت‌ با افراد صاحب‌نظر از مواردي‌ است‌ كه‌ در اين‌ مرحله‌ بايد در نظر گرفته‌ شود.
4. تعيين‌ برنامه‌ زماني‌ براي‌ انجام‌ كار (مديريت‌ زمان‌)
زمانبندي‌ مناسب‌ و انجام‌ مرحله‌ به‌ مرحله‌ كارها از مسائلي‌ است‌ كه‌ تهيه‌ و تدوين‌ مقاله‌ را در مدت‌ زمان‌ از پيش‌ تعيين‌ شده‌ امكان‌پذير مي‌سازد.
5. جستجو براي‌ يافتن‌ منابع‌ اطلاعاتي‌ پايه‌
منابع‌ اطلاعاتي‌ پايه‌ شامل‌ دايره‌المعارف‌هاي‌ موضوعي‌، خلاصه‌ مقالات‌ و... است‌.
6. جستجو براي‌ يافتن‌ اطلاعات‌ مرتبط‌ (تهيه‌ كتابشناسي‌ مقدماتي‌)
پس‌ از مطالعه‌ و بررسي‌ منابع‌ پايه‌، با استفاده‌ از برگه‌دان‌ كتابخانه‌ و يا از طريق‌ جستجو در شبكه‌هاي‌ اطلاعاتي‌ (اينترنت‌) مي‌توان‌ كتابشناسي‌ اوليه‌ را تهيه‌ و منابع‌ اطلاعاتي‌ تخصصي‌ را شناسايي‌ و گردآوري‌ كرد.
7. مطالعه‌ منابع‌ اطلاعاتي‌ مهم‌ و مرتبط‌ براي‌ محدود و مشخص‌ كردن‌ موضوع‌ و رويكرد مقاله‌.
با مطالعه‌ منابع‌ اطلاعاتي‌ اصلي‌ و كليدي‌ مي‌توان‌ دامنه‌ موضوعي‌ را مشخص‌ كرد. علاوه‌ بر اين‌ اعتبار و غناي‌ مقاله‌ بستگي‌ به‌ منابعي‌ دارد كه‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.
8. مطالعه‌ عميق‌ منابع‌ گردآوري‌ شده‌ و يادداشت‌برداري‌ هدفمند
9. مرتب‌ كردن‌ يادداشت‌ها بر اساس‌ فهرست‌ مطالب‌ و بازنگري‌ و پالايش‌ آنها
10. نوشتن‌ متن‌ مقاله‌ (نسخه‌ اوليه‌)
بهتر است‌ نوشتن‌ مقاله‌ با مطالب‌ ساده‌تر شروع‌ و از پرنويسي‌ و اطاله‌ كلام‌ خودداري‌ شود. توجه‌ به‌ هدف‌، ساختار و مخاطب‌ و رعايت‌ انسجام‌ و پيوند منطقي‌ ميان‌ بخش‌ها و پاراگراف‌ها و رعايت‌ آيين‌ نگارش‌ صحيح‌ از نكات‌ مهمي‌ است‌ كه‌ نويسنده‌ مقاله‌ بايد به‌ آن‌ توجه‌ كند.
11. مرور متن‌ اوليه‌ و اصلاح‌ آن‌ (تهيه‌ نسخه‌ دوم‌)
بسياري‌ از صاحب‌نظران‌ پيشنهاد مي‌كنند كه‌ پس‌ از آماده‌ شدن‌ نسخه‌ اوليه‌، يك‌ يا چند روز مقاله‌ را كنار بگذاريم‌ و پس‌ از آن‌ به‌ بررسي‌ و مرور مقاله‌ بپردازيم‌. هنگام‌ بررسي‌ مقاله‌ بايد جملات‌ و پارگراف‌هاي‌ غير ضروري‌ حذف‌ شوند و نكات‌ مهم‌ مقاله‌ در مقايسه‌ با مقالات‌ ديگر برجسته‌ شود. توالي‌ و ترتيب‌ مطالب‌ به‌ درستي‌ كنترل‌ شود.
12. مشورت‌ با افراد متخصص‌ و صاحب‌نظر و اصلاح‌ نهايي‌ مقاله‌
13. تهيه‌ و تدوين‌ چكيده‌، كليدواژه‌، مقدمه‌ و فهرست‌ مآخذ و در پايان‌ تهيه‌ نسخه‌ نهايي‌ مقاله‌
نكته‌ قابل‌ تأمل‌ در اين‌ مورد اين‌ است‌ كه‌ تمام‌ موارد ذكر شده‌ در اين‌ بند بايد پس‌ از اتمام‌ نوشتن‌ متن‌ اصلي‌ صورت‌ گيرد، و در واقع‌ چكيده‌ برگرفته‌ از كل‌ متن‌ است‌، و مقدمه‌ بر اساس‌ متن‌ نوشته‌ شده‌ تهيه‌ مي‌گردد، در حالي‌كه‌ گاهي‌ اوقات‌ برخي‌ افراد در پاسخ‌ به‌ فراخوان‌ مقالات‌ سمينارها و كنفرانس‌ها ابتدا چكيده‌ يا خلاصه‌ مقاله‌ خود را تهيه‌ و ارسال‌ مي‌كنند و اگر چكيده‌ مقاله‌ مورد قبول‌ برگزار كنندگان‌ واقع‌ شد اقدام‌ به‌ تهيه‌ متن‌ كامل‌ مقاله‌ مي‌كنند كه‌ اين‌ كار مسلماً ساختار و محتواي‌ مقاله‌ لطمه‌ خواهد زد. همچنين‌ در خصوص‌ فهرست‌ مآخذ بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ يكي‌ از اصول‌ اخلاقي‌ و مهم‌ در نگارش‌، استناد به‌ منابع‌ و مآخذي‌ است‌ كه‌ در حين‌ كار مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد. استناد و ذكر منابع‌ مورد استفاده‌ علاوه‌بر ارج‌ نهادن‌ به‌ آثار ديگران‌، باعث‌ افزايش‌ اعتبار و ارزش‌ اثر خواهد شد.
14. انتخاب‌ مجله‌ مناسب‌ و ارسال‌ مقاله‌ براي‌ چاپ‌ و انتشار آن‌ (فتاحي‌، 1384).
توجه‌ به‌ سابقه‌، درجه‌ اعتبار ( علمي‌- پژوهشي‌، ترويجي‌ و...) و خط‌ مشي‌ مجله‌ (گرايش‌ موضوعي‌)، مدت‌ زمان‌ انتظار براي‌ چاپ‌ مقاله‌، از نكاتي‌ است‌ كه‌ هنگام‌ انتخاب‌ مجله‌ بايد مد نظر گرفته‌ شود.

معيارهاي‌ كنترل‌ طرح‌ و ساختار اوليه‌ مقاله‌

اگر بخواهيم‌ بر اساس‌ پژوهشي‌ كه‌ در حوزه‌ موضوعي‌ مورد علاقه‌ خود انجام‌ داده‌ايم‌، مقاله‌ بنويسيم‌، مي‌توانيم‌ با طرح‌ چند سؤال‌ به‌ ارزيابي‌ طرح‌ و ساختار اوليه‌ مقاله‌ بپردازيم‌.
- دليل‌ انجام‌ تحقيق‌ چه‌ بود؟
- چه‌ فرضيه‌هايي‌ مورد آزمايش‌ قرار گرفتند و چه‌ نتايجي‌ به‌دست‌ آمد؟
- چه‌ روش‌هايي‌ مورد استفاده‌ قرار گرفت‌ و اطلاعات‌ چگونه‌ جمع‌آوري‌ شد؟
- چه‌ پيشنهادهايي‌ براي‌ انجام‌ اين‌گونه‌ پژوهش‌ها در آينده‌ وجود دارد؟
همانطور كه‌ مي‌دانيم‌ هر نويسنده‌اي‌ به‌ قصد چاپ‌ و نشر مقاله‌اش‌ در مجلات‌ معتبر دست‌ به‌ قلم‌ برده‌ و مطلبي‌ را مي‌نويسد. از طرف‌ ديگر مي‌دانيم‌ كه‌ هر مجله‌اي‌ با توجه‌ به‌ خط ‌مشي‌ خود، كيفيت‌ و محتواي‌ مقالات‌ دريافت‌ شده‌ را مورد بررسي‌ و ارزشيابي‌ قرار مي‌دهد. بنابراين‌ بهتر است‌ پرسش‌هايي‌ كه‌ از طرف‌ داوران‌ مجله‌ براي‌ ارزيابي‌ مقاله‌ مطرح‌ مي‌شوند، پيشاپيش‌ از سوي‌ نويسنده‌ مطرح‌ و به‌ آنها پاسخ‌ مناسب‌ داده‌ شود. اين‌ روش‌ علاوه‌ بر صيقل‌ خوردن‌ مقاله‌ باعث‌ مي‌شود تا نارسايي‌هاي‌ احتمالي‌ آن‌ برطرف‌ شده‌ و از استحكام‌ لازم‌ برخوردار گردد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۷ فروردین۱۳۸۹ساعت 8:10  توسط محسن راستی  | 

دبیران آمادگی دفاعی

بسمه تعالی

به:سازمان محترم آموزش و پرورش استان چهار محال و بختیاری               شماره:

از :مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ                                  تاریخ:

موضوع :اعلام مشخصات

سلام علیکم

با احترام در پاسخ به بخشنامه ی شماره 402/44418/691 مورخه 16/10/88 سازمان متبوع مشخصات دبیران آمادگی دفاعی حضورتان ارسال می گردد:

نام نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

ساعت تدریس

دوره های گذرانده

آموزشگاه

تلفن

علی سینا مولایی

کارشناس جغرافیا

4

مقدماتی بسیج

تکمیلی بسیج

امام (ره)

09131845664

علی علیخانی

"ریاضی

2

خدمت سربازی

"

09133813458

غلامحسین بنی مهدی

"علوم اجتماعی

6

پدافند عامل

"

09131853372

بهاره زمانی

"ریاضی

4

پدافند غیر عامل

الزهرا (س)

09132829823

زیور جلالی

"زبان

2

-

"

09133843087

زری هاشمی

"تربیت بدنی

4

مقدماتی بسیج

"

09133821652

علی خدادادی

"الهیات

2

خدمت سربازی

شددا

762-2449

سارا نادری

"عربی

4

پدافند غیر عامل

نسیم

09132836427

زهرا سیفی

"ادبیات

2

"

"

09132813304

لیلا واحد

"ریاضی

2

"

مهر

09133832381

سمیه خدادادی مفرد

فوق دیپلم علوم تجربی

2

-

محبان فاطمه (س)

09138859045

مرضیه بهرامی

کارشناس زیست شناسی

6

-

عفت

782-2082

فاطمه منصوری

"تربیت بدنی

2

پدافند غیر عامل واصول ومبانی پدافند غیر عامل 72 ساعت

کاردانش جنت دهنو

09132800086

موسی محمودی

کارشناس  زیست

2

-

رهبر

0382775-2122

اله یار حیدری

"عربی

2

-

فردوسی

09133808226

نریمان خسروی

"زیست شناسی

4

-

خیام

09133845065

وحید اسدی

"معارف

2

-

"

09132846887

اسکندر برهانی

"ریاضی

4

خدمت سربازی

ولایت فقیه

09132839297

محمد احمدی

"زیست شناسی

2

پدافند غیر عامل واردوی 45 روزه بسیج

"

09133850920

آذر پیروز

"عربی

2

"

الهام

775-2100

سهیلا امینی

"زبان

2

"

"

"

سوسن مقصودی

"ادبیات

2

"

حضرت فاطمه (س)میهه

0382773-2188

 

 

 

 

 

 

               

دادشاه اقبالی

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 17:21  توسط محسن راستی  | 

طراحی فرم بازدید از کلاس درس

***(حاسبواقبل ان تحاسبوا)  به حساب خود برسید قبل از آنکه به حساب شمارسیدگی  شود.  رسول اکرم(ص)***

سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال وبختیاری

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ

واحد گروههای آموزشی وپرورشی

فرم بازدید از کلاس درس

نام بازدید کننده:                                   سمت:                                پایه وکلاس مورد بازدید :                                    نام درس :                     نام آموزشگاه:

 

تاریخ بازدید :                   ساعت بازدید:                      نام دبیرمربوطه:                                         مدرک و رشته تحصیلی:                                            سابقه کار:

 

قسمت الف: ارزیابی  فرایند  تدریس ( توصیه می شود ارزیابی برخی شاخصهای زیربعدازاجرای قسمت (ج)انجام گیرد.)

ردیف

شاخص

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

 بسیارضعیف

5امتیاز

4امتیاز

3امتیاز

2امتیاز

حداکثر1  امتیاز

1

توجه به حضور و غیاب دانش آموزان

 

 

 

 

 

2

توجه به بودجه بندی کتاب

 

 

 

 

 

3

داشتن طرح درس عملی وتدریس مطابق آن

 

 

 

 

 

4

انجام ارزشیابی تشخیصی

 

 

 

 

 

5

ایجاد انگیزه جهت تدریس درس جدید

 

 

 

 

 

6

تسلط بر مطالب درسی

 

 

 

 

 

7

استفاده از شیوه های مناسب ،جذاب ونوین تدریس

 

 

 

 

 

8

استفاده از وسایل آموزشی، نرم افزارهای جدید و رایانه

 

 

 

 

 

9

استفاده از نقش دانش آموزان درفرایند تدریس وتشویق آنها  به اینکه از طریق تفکر ،تجربه وحواس مختلف مطالب جدید را بیاموزند

 

 

 

 

 

10

توجه به  ارزشیابی تکوینی

 

 

 

 

 

11

جمع بندی مطالب در پایان تدریس  با روشهای  مناسب

 

 

 

 

 

12

حاکمیت نظم و ا نضباط مطلوب و منطقی برکلاس درس

 

 

 

 

 

13

توجه به پرورش خلاقیت  در ارائه تکالیف

 

 

 

 

 

14

بررسی تکالیف دانش آموزان وارائه بازخورد کتبی و شفاهی

 

 

 

 

 

15

استفاده از نقش دانش آموزان در فرایند ا رزشیابی خود ودیگران

 

 

 

 

 

16

توجه به تفاوتهای فردی در تمام مراحل و تشویق کمترین پیشرفت هر دانش اموز نسبت به خودش

 

 

 

 

 

17

ثبت موارد در دفتر کلاسی یا کاربرگ  دبیر

 

 

 

 

 

18

استفاده از چک لیست وسیاهه رفتاروپوشه کار

 

 

 

 

 

19

میزان دستیابی دانش اموزان به سطوح عالی حیطه های مختلف یاد گیری

 

 

 

 

 

20

مطابقت نمرات ثبت شده با وضعیت درسی دانش آموزان

 

 

 

 

 

21

آگاهی از وضعیت خانوادگی دانش آموزان وتعامل سازنده با مدیر و اولیا در این زمینه

 

 

 

 

 

22

تعامل سازنده با مدیر و سایر عوامل و پذیرش اشتباهات احتمالی خود وتلاش درجهت  رفع آنها

 

 

 

 

 

23

تلاش در جهت ارتقا علمی خود وفراگیری فنون و شیوه های جدید تدریس

 

 

 

 

 

24

آشنایی کافی و مفصل با مبانی نظری دو اصل بسیار مهم تشویق و تنبیه و استفاده بجا و بموقع از آنها

 

 

 

 

 

25

توجه به تربیت اسلامی و انسانی شاگردان با گفتار و عمل

 

 

 

 

 

26

ارتقا انگیزه های مادی و معنوی  دانش آموزان جهت کسب علم و دانش

 

 

 

 

 

 جمع کل امتیاز مکتسبه:

 

 

 

 

 

 

قسمت (ب):وضعیت فیزیکی وبهداشتی کلاس درس

1-وضعیت فیزیکی کلاس درس (از نظر گرما،نور،رنگ،تابلو کلاسی،تمثال امام و مقام معظم رهبری ،تابلو اعلانات،پریز برق،گیره لباسی دانش آموزی و...چگونه

 

 

 

 

 

 

2-وضعیت بهداشتی کلاس درس (از نظر نظافت کف،دروپنجره ها،شیشه ها،عدم وجود کاغذهای پراکنده و تاریخ گذشته روی دیوارها و...)چگونه است؟

 

 

 

 

قسمت (ج):وضعیت آموزشی دانش آموزان

همچنین طی این بازدید ،حداقل     از دانش آموزان در درس فوق بصورت کاملا تصادفی (با کمک معلم مربوطه/بدون کمک معلم مربوطه)مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج ان بشرح زیر است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                                                                               امضا بازدید شونده:                                                                        امضا بازدید کننده:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 17:20  توسط محسن راستی  | 

گزارش عملکرد 4ماه اول سال 88 راهنمایی

 

 

 

گزارش عملکرد 4 ماهه اول سال تحصیلی 1389-1388 واحد گروههای آموزشی متوسطه  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ

 

 

1-تشکیل شورای هماهنگی وارسال کپی صورتجلسه آن به سازمان

 

2-تعیین وسیله نقلیه وراننده در ابتدای سال

 

3-تامین بسیاری از هزینه های گروههای اموزشی از محل اعتبارات جاری اداره با همکاری مدیر ومعاونان محترم

 

4-بازدید از11 آموزشگاه شهرستان بین 1تا2 بارو ارزیابی 86 کلاس درس

 

5-بازخورد ارزیابی کارشناس هماهنگی به مدارس بلافاصله طی  بازدید(بصورت یادداشت خصوصی یا گزارش رسمی)

 

6-بازدید از امور اداری و اجرایی مدارس توسط سرگروه مدیران متوسطه

 

7- بازخورد ارزیابی گروههای آموزشی به مدارس ظرف حداکثر 10 روزدر قالب یک فرم واحد  ودرخواست از مدیران مبنی بر اینکه دلایل ضعف و عقب ماندگی ها را مشخص کرده و شرح اقدامات خود  را – در این زمینه – به مدیریت ارسال نمایند.

 

8-درخواست تشویقی برای همکاران خلاق وفعال (بطوریکه در این راستا 2 نفر از همکاران مورد تشویق قرار گرفته وبرای 23 نفر نیز درخواست تشویقی شده است).

 

9-بازخورد ارزیابی های کارشناس و اعضای گروهها به مدیریت و سایر دست اندر کاران

 

10-برگزاری کارگاه آموزشی منطق (2بار) وفیزیک (1بار) و صدورگواهی شرکت در کارگاه و صدور غیبت غایبان

 

11- تکثیر وتوزیع سی دی های واصله ازسوی  سازمان وسرگروههای درسی شهرستان بین مدارس  (دراین راستا صدها حلقه سی دی تکثیر وبه مدارس ارسال شد).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-فراخوان مقاله ، تجارب یادگیری ،چارت،بروشور، نقد و تحلیل کتب و.. درراستای  ارتقاء علمی و فعال سازی دبیران ودانش آموزان شهرستان

 

13-انجام اموراداری مرتبط با شغل مانند صدور ماموریت بازدید همکاران ،پاسخ به نامه های سازمان و اداره،ارسال بخشنامه  به مدارس ،تحویل آثار مدیران و دبیران  به سازمان در موعد مقرر و درخواست خرید ملزومات مورد نیازووسایل پذیرایی

14-ارسال مستمر وفراوان متون و جزوات آموزشی  ونمونه سوالات استاندارد به مدارس

15-تشکیل بایگانی جهت گزارشات کارشناس ،اعضا ی گروهها، مستندات فعالیت های گوناگون و بازخوردها در محل گروههای آموزشی

 

16-مقدمه سازی تشکیل بانک سوالات بصورت کاغذی و نرم افزاری

 

17-تهیه و تدوین دفتر مواد ووسایل کمک آموزشی توزیعی بین مدارس در سالهای قبل از طریق  بررسی حواله ها و اسناد باقیمانده از سنوات گذشته جهت توزیع عادلانه و هوشمندانه وسایل جدید

 

18-تهیه و تدوین دفتر ثبت سی دی و  نرم افزارها و شماره گذاری آنها جهت اشراف بر آنها و پاسخگویی سریع به نیاز مدارس و سایر ارباب رجوع

 

19- تهیه و تدوین فرم بازدید از کلاس درس که در تدوین آن نظرات اعضای گروهها ،کارشناسان اداره وبرخی مدیران لحاظ گردید

 

20- امحاء اوراق اضافه و پاکسازی فضاها

 

21-تهیه بیش از 100 جلد کتاب جهت غنای بیشتر کتابخانه ی گروههابا کمک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

22- تلاش  جهت شفاف سازی و آسان سازی مراحل انجام کارها و تهیه تمام فرمهای مورد نیاز

23- تلاش در جهت افزایش آمارمشترکان مجلات رشد

24- اعطای گواهی کیفیت بخشی به آثارمنتخب دبیران و مدیران

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 17:17  توسط محسن راستی  | 

برنامه عملیاتی(برنامه کاری گروههای آموزشی و پرورشی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کاری گروههای آموزشی و پرورشی  راهنمایی شهرستان کوهرنگ طی 6ماهه اول سال89-88

 

تاریخ

فعالیت

ملاحظات

 

7/7

جلسه

 

 

14/7

مسیرصمصامی

 

 

21/7

جلسه

 

 

28/7

جلسه/حضرت زینب

 

 

5/8

بازدیدازبخش مرکزی در معیت گروه های استان(میهه،دشت زری ،دهنو و چلگرد)

 

 

12/8

جلسه/بازدید از میان رودان و شهید فرامرزی

 

 

19/8

بازدیدازمدارس  حضرت معصومه(س)،شهید مدرس و حجاب)

 

 

26/8

جلسه کارشناسان و گروهها در محل پژوهشکده

 

 

3/9

جلسه

 

 

10/9

بازدید از مدارس میهه

 

 

17/9

شهید فرامرزی/میان رودان/ولیعصر(عج)

 

 

 

24/9

حضرت زینب (س)/شاهد/بحر العلوم/

 

 

 

1/10

جلسه (ازمون علمی)/کمیسیون

 

 

 

8/10

بازفت

 

 

 

15/10

بازفت

 

 

 

22/10

میان رودان/گردو

 

 

 

29/10

صمصامی

 

 

 

6/11

شاهد/وحدت/حضرت معصومه (س)

 

 

 

13/11

شهید فرامرزی/حضرت زینب س/ولیعصر(عج)

 

 

 

20/11

جلسه(تحلیل نمرات )کمیسیون

 

 

 

27/11

بازفت

 

 

 

4/12

بنا به مقتضی عمل خواهد شد

 

 

 

11/12

بازفت

 

 

 

18/12

بنا به مقتضی عمل خواهد شد

 

 

 

25/12

جلسه

 

 

موگویی1/گزستان،مورز1و2،ولیعصر(عج)/   تبرک ،شهید باهنر،بهاروپروین اعتصامی/صمصامی/میان رودان،گردو/بحر العلوم ومیهه /شاهد و دشت زری/شهید فرامرزی،ولیعصر(عج)وحضرت زینب (س)/

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 17:14  توسط محسن راستی  | 

فرم بازدید از کلاس درس

***(حاسبواقبل ان تحاسبوا)  به حساب خود برسید قبل از آنکه به حساب شمارسیدگی  شود.  رسول اکرم(ص)***

سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال وبختیاری

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ

واحد گروههای آموزشی وپرورشی

فرم بازدید از کلاس درس

نام بازدید کننده:                                   سمت:                                پایه وکلاس مورد بازدید :                                    نام درس :                     نام آموزشگاه:

 

تاریخ بازدید :                   ساعت بازدید:                      نام دبیرمربوطه:                                         مدرک و رشته تحصیلی:                                            سابقه کار:

 

قسمت الف: ارزیابی  فرایند  تدریس ( توصیه می شود ارزیابی برخی شاخصهای زیربعدازاجرای قسمت (ج)انجام گیرد.)

ردیف

شاخص

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

 بسیارضعیف

5امتیاز

4امتیاز

3امتیاز

2امتیاز

حداکثر1  امتیاز

1

توجه به حضور و غیاب دانش آموزان

 

 

 

 

 

2

توجه به بودجه بندی کتاب

 

 

 

 

 

3

داشتن طرح درس عملی وتدریس مطابق آن

 

 

 

 

 

4

انجام ارزشیابی تشخیصی

 

 

 

 

 

5

ایجاد انگیزه جهت تدریس درس جدید

 

 

 

 

 

6

تسلط بر مطالب درسی

 

 

 

 

 

7

استفاده از شیوه های مناسب ،جذاب ونوین تدریس

 

 

 

 

 

8

استفاده از وسایل آموزشی، نرم افزارهای جدید و رایانه

 

 

 

 

 

9

استفاده از نقش دانش آموزان درفرایند تدریس وتشویق آنها  به اینکه از طریق تفکر ،تجربه وحواس مختلف مطالب جدید را بیاموزند

 

 

 

 

 

10

توجه به  ارزشیابی تکوینی

 

 

 

 

 

11

جمع بندی مطالب در پایان تدریس  با روشهای  مناسب

 

 

 

 

 

12

حاکمیت نظم و ا نضباط مطلوب و منطقی برکلاس درس

 

 

 

 

 

13

توجه به پرورش خلاقیت  در ارائه تکالیف

 

 

 

 

 

14

بررسی تکالیف دانش آموزان وارائه بازخورد کتبی و شفاهی

 

 

 

 

 

15

استفاده از نقش دانش آموزان در فرایند ا رزشیابی خود ودیگران

 

 

 

 

 

16

توجه به تفاوتهای فردی در تمام مراحل و تشویق کمترین پیشرفت هر دانش اموز نسبت به خودش

 

 

 

 

 

17

ثبت موارد در دفتر کلاسی یا کاربرگ  دبیر

 

 

 

 

 

18

استفاده از چک لیست وسیاهه رفتاروپوشه کار

 

 

 

 

 

19

میزان دستیابی دانش اموزان به سطوح عالی حیطه های مختلف یاد گیری

 

 

 

 

 

20

مطابقت نمرات ثبت شده با وضعیت درسی دانش آموزان

 

 

 

 

 

21

آگاهی از وضعیت خانوادگی دانش آموزان وتعامل سازنده با مدیر و اولیا در این زمینه

 

 

 

 

 

22

تعامل سازنده با مدیر و سایر عوامل و پذیرش اشتباهات احتمالی خود وتلاش درجهت  رفع آنها

 

 

 

 

 

23

تلاش در جهت ارتقا علمی خود وفراگیری فنون و شیوه های جدید تدریس

 

 

 

 

 

24

آشنایی کافی و مفصل با مبانی نظری دو اصل بسیار مهم تشویق و تنبیه و استفاده بجا و بموقع از آنها

 

 

 

 

 

25

توجه به تربیت اسلامی و انسانی شاگردان با گفتار و عمل

 

 

 

 

 

26

ارتقا انگیزه های مادی و معنوی  دانش آموزان جهت کسب علم و دانش

 

 

 

 

 

 جمع کل امتیاز مکتسبه:

 

 

 

 

 

 

قسمت (ب):وضعیت فیزیکی وبهداشتی کلاس درس

1-وضعیت فیزیکی کلاس درس (از نظر گرما،نور،رنگ،تابلو کلاسی،تمثال امام و مقام معظم رهبری ،تابلو اعلانات،پریز برق،گیره لباسی دانش آموزی و...چگونه

 

 

 

 

 

 

2-وضعیت بهداشتی کلاس درس (از نظر نظافت کف،دروپنجره ها،شیشه ها،عدم وجود کاغذهای پراکنده و تاریخ گذشته روی دیوارها و...)چگونه است؟

 

 

 

 

قسمت (ج):وضعیت آموزشی دانش آموزان

همچنین طی این بازدید ،حداقل     از دانش آموزان در درس فوق بصورت کاملا تصادفی (با کمک معلم مربوطه/بدون کمک معلم مربوطه)مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج ان بشرح زیر است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                                                                               امضا بازدید شونده:                                                                        امضا بازدید کننده:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 17:9  توسط محسن راستی  | 

نمونه فرم تشویقی

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

(مداد العلما افضل من دماء الشهدا)

مداد دانشمند از خون شهید بالاتر است

 

 

همکار ارجمند جباب اقای

سلام علیکم

خداوند را سپاس که بر بشریت منت نهاد و رسولی از جنس خودشان بر آنها بر انگیخت تا آیات الهی رابر ایشان بخواند وآنان را تزکیه و تعلیم نماید. درودبر معلمان و خدمتگزاران پاکباخته ی عرصه ی تعلیم و تربیت باد که تالیان راستین انبیای الهی بوده و شغل شریفشان به گفته ی امام بزرگوار شغل انبیاست.

بدینوسیله از زحمات جنابعالی- آموزگار محترم دبستان شهید استکی شهر چلگرد –که در امر آموزش دروس از جمله علوم تجربی تلاش وافر نموده و دانش آموزان خود را به جایگاه برتر مسابقات آزمایشگاهی استان و شهرستان رهنمون شده اید تقدیر می نماییم.توفیق روز افزون همه خدمتگزاران عرصه تعلیم و تربیت را از خداوند بزرگ خواستاریم.

 

 

 

دادشاه اقبالی

مدیرآموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 17:8  توسط محسن راستی  | 

نمونه فرم تشویقی

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

(مداد العلما افضل من دماء الشهدا)

مداد دانشمند از خون شهید بالاتر است

 

 

همکار ارجمند جباب اقای

سلام علیکم

خداوند را سپاس که بر بشریت منت نهاد و رسولی از جنس خودشان بر آنها بر انگیخت تا آیات الهی رابر ایشان بخواند وآنان را تزکیه و تعلیم نماید. درودبر معلمان و خدمتگزاران پاکباخته ی عرصه ی تعلیم و تربیت باد که تالیان راستین انبیای الهی بوده و شغل شریفشان به گفته ی امام بزرگوار شغل انبیاست.

بدینوسیله از زحمات جنابعالی- آموزگار محترم دبستان شهید استکی شهر چلگرد –که در امر آموزش دروس از جمله علوم تجربی تلاش وافر نموده و دانش آموزان خود را به جایگاه برتر مسابقات آزمایشگاهی استان و شهرستان رهنمون شده اید تقدیر می نماییم.توفیق روز افزون همه خدمتگزاران عرصه تعلیم و تربیت را از خداوند بزرگ خواستاریم.

 

 

 

دادشاه اقبالی

مدیرآموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 17:8  توسط محسن راستی  | 

نامه بازخورد

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ

تاریخ:.

شماره:

پیوست :.دارد

 

 

 

 

 

 


بسمه تعالی

از : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ

به:آموزشگاه ...........

موضوع :بازخورد ارزیابی گروههای آموزشی از مدارس...........

سلام علیکم

با احترام به پیوست فرمهای بازخوردارزیابی گروههای اموزشی دوره .......... شهرستان  حضورتان ارسال می گردد.مستدعی است در صورت وجود نقایص و موانع ،جهت رفع انها - با یاری سایر عوامل  - تلاش و برنامه ریزی نموده و این مدیریت را بصورت کتبی از نتایج اقدامات مطلع نمایید.

 

      

دادشاه اقبالی

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ

 

 

رونوشت :مدیریت محترم/معاونت محترم اموزشی/کارشناسان محترم دوره مربوطه،گروههای اموزشی وارزیابی عملکرد/راهنمای محترم تعلیماتی مسیر

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 17:7  توسط محسن راستی  | 

فرم پیگیری از طرف مدیر

بسمه تعالی                                                                                                                                                                                          شماره:

مدیریت محترم آموزش وپرورش شهرستان کوهرنگ                                       تاریخ:

با عرض سلام به استحضار می رساند پیرو بازدیدهای اعضای محترم گروههای آموزشی آن مدیریت از مدارس شهرستان،موارد زیر قابل پیگیری تشخیص داده شدند؛تقاضا دارم در خصوص آنها دستورات لازم را ارائه فرمایید.

 

موارد قابل پیگیری

مسئول پیگیری

مهلت پیگیری

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصطفی فرامرزی

کارشناس تکنولوژی وگروههای آموزشی

 

رونوشت:مدیریت ومعاونان محترم/کارشناسان محترم  دوره مربوطه،گروههای اموزشی،ارزیابی عملکرد/راهنمای محترم مسیر

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 17:6  توسط محسن راستی  | 

فرم بازخورد

 

 

نام آموزشگاه:                                                     نام مدیر:                                      سابقه مدیریت:

تاریخ بازدید:                                                     تعداد دانش آموز:                              تعداد کلاس:

 

مالکیت ساختمان آموزشگاه(دولتی            استیجاری        )                                              تلفن آموزشگاه:

 

پایه

 

تعداد

نام دبیر

نام بازدید کننده

وضعیت دروس

قران

دینی

عربی

اجتماعی

جغرافی

تاریخ

ریاضی

علوم

زبان

پرورشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت دروس:بسیارخوب/خوب/متوسط/ضعیف/بسیارضعیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحد گروههای آموزشی وپرورشی شهرستان کوهرنگ7622961

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 17:5  توسط محسن راستی  | 

پوشه عملکرد اعضای گروه

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

سازمان آموزش وپرورش استان چهارمحال و بختیاری

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ

کارشناسی تکنولوزی وگروههای آموزشی

 

 

گزارش عملکرد

 

سرگروه اموزشی معارف

متوسصه وپيش دانشكاهي

 

 

سال تحصیلی 1389-1388

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 17:4  توسط محسن راستی  | 

برنامه کاری گروههای آموزشی و پرورشی

 

برنامه کاری گروههای آموزشی و پرورشی  راهنمایی شهرستان کوهرنگ طی 6ماهه اول سال89-88

 

تاریخ

فعالیت

ملاحظات

 

7/7

جلسه

 

 

14/7

مسیرصمصامی

 

 

21/7

جلسه

 

 

28/7

جلسه/حضرت زینب

 

 

5/8

بازدیدازبخش مرکزی در معیت گروه های استان(میهه،دشت زری ،دهنو و چلگرد)

 

 

12/8

جلسه/بازدید از میان رودان و شهید فرامرزی

 

 

19/8

بازدیدازمدارس  حضرت معصومه(س)،شهید مدرس و حجاب)

 

 

26/8

جلسه کارشناسان و گروهها در محل پژوهشکده

 

 

3/9

جلسه

 

 

10/9

بازدید از مدارس میهه

 

 

17/9

شهید فرامرزی/میان رودان/ولیعصر(عج)

 

 

 

24/9

حضرت زینب (س)/شاهد/بحر العلوم/

 

 

 

1/10

جلسه (ازمون علمی)/کمیسیون

 

 

 

8/10

بازفت

 

 

 

15/10

بازفت

 

 

 

22/10

میان رودان/گردو

 

 

 

29/10

صمصامی

 

 

 

6/11

شاهد/وحدت/حضرت معصومه (س)

 

 

 

13/11

شهید فرامرزی/حضرت زینب س/ولیعصر(عج)

 

 

 

20/11

جلسه(تحلیل نمرات )کمیسیون

 

 

 

27/11

بازفت

 

 

 

4/12

بنا به مقتضی عمل خواهد شد

 

 

 

11/12

بازفت

 

 

 

18/12

بنا به مقتضی عمل خواهد شد

 

 

 

25/12

جلسه

 

 

موگویی1/گزستان،مورز1و2،ولیعصر(عج)/   تبرک ،شهید باهنر،بهاروپروین اعتصامی/صمصامی/میان رودان،گردو/بحر العلوم ومیهه /شاهد و دشت زری/شهید فرامرزی،ولیعصر(عج)وحضرت زینب (س)/

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 17:3  توسط محسن راستی  | 

مدارس استیجاری

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ

تاریخ:.

شماره:

پیوست :.

 

 

 

 

 

 

 


سلام علیکم

با احترام  آمارمدارس استیجاری به همراه تعداد دانش آموزان انها جهت هرگونه اقدام بشرح زیرحضورتان ارسال می گردد:

1

ایناز وروستا

13

16

دزک سرچشمه

4

31

ابتدایی کسری

8

2

بازگیران

 

8

17

راهنمایی دخترانه مورز

53

32

ابتدایی کنگرستان

8

3

بی آبه

10

18

راهنمایی دخترانه میهه

59

33

ابتدایی کیکاووس

8

4

پیش دبستانی چم قلعه

20

19

راهنمایی پسرانه سرسید

37

34

مازه رشته

40

5

پیش دبستانی مورز

15

20

شهید شیرودی علی آباد

60

35

استثنایی شهرک تلورد

10

6

تپاه سفلی

7

21

مالک اشتر ملک آباد

25

36

استثنایی فریدون آباد

10

7

چل

44

22

ابتدایی رزگه

17

37

 ابتدایی الگی سفلی

6

8

شهید چمران چین

40

23

ابتدایی بادام شیرین

5

38

ابتدایی گراب

6

9

حافظ فرامرزی

16

24

ابتدایی باغ چندار

40

39

موچان

5

10

حجاب گردو

47

25

ابتدایی بیراهگان

20

40

راهنمایی دخترانه مورز

53

11

حضرت زینب چلگرد

105

26

ابتدایی تبرک سفلی

90

41

مهدی آباد سفلی

6

12

خویه

7

27

ابتدایی تلو

25

42

انبار تجهیزات

 

13

دبیرستان دخترانه میهه

75

28

ابتدایی راکه

7

43

انبار تغذیه وپوشاک

 

14

دبیرستان پسرانه میهه

75

29

ابتدایی سه جو

7

44

نمایندگی آموزش وپرورش بازفت

 

15

دره هندو

8

30

ابتدایی صالح آباد

11

 

    ضمنا آمار مدارس شهرستان که فرسوده و فاقد کارایی بوده و لازم است تخریب وبازسازی شوند نیز بشرح زیر اعلام می گردد:1- دزک سفلی سه کلاسه  2 - دوآب صمصامی پنج کلاسه   3- فخر اباد پنج کلاسه  4 –خسرو اباد دو کلاسه    5-دهنو سفلی سه کلاسه  6-دزک علیا سه کلاسه   7-سمیه چلگرد هفت کلاسه   8-بحر العلوم دهنوهفت کلاسه   9-خونکار میهه دو کلاسه   10-قلعه تک دو کلاسه   11-حاجی آباد دو کلاسه  12-سیف آباد الهیاری دو کلاسه   13-مورز بازفت پنج کلاسه   14-کوی شهید بهشتی پنج کلاسه   15-شهید کلانتری مهدی آباددو کلاسه   16-محمد آباددو کلاسه   17  -دهگه شاه منصوری دو کلاسه  18-شیخ علی خان دو کلاسه   19-بخش آباد علیا دو کلاسه   20 – امیر آباد دوکلاسه 21-نیاکان دو کلاسه   22-فریدون آبادهفت کلاسه   23- مالک اشتر ملک آباد سه کلاسه  24-یاور آباددو کلاسه   25-نصیر آباد پنج کلاسه

                         

                         

مصطفی فرامرزی

کارشناس هماهنگی گروهها

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 17:1  توسط محسن راستی  | 

گزارش تعمیرات مدارس در تابستان 88

دبستان امام خمینی تلورد بازفت

 

تعمیرات داخلی ،رنگ آمیزی ،تعمیر سرویس بهداشتی و اصلاح برق آموزشگاه در حال انجام است.

 

 

دبستان سحر مازه سوخته بازفت

 

تعمیرات داخلی ،رنگ آمیزی ،تعمیر سرویس بهداشتی ،قیر گونی یا ایزو گام ،تعویض درب ها و حصار کشی از محل تعمیرات اساسی مدارس  در حال انجام است .

 

 

دبستان شیخ علی خان

 

رنگ آمیزی ،تعویض درب ها ،تعمیر شیروانی وتعمیر سرویس بهداشتی از محل تعمیرات اساسی وبرق کاری و نصب شیشه از محل سرانه انجام شدند.

 

 

دبستان اندیشه دهنو

 

تعمیرات اساسی ،رنگ وحصار کشی از محل تعمیرات اساسی در حال انجام است .

 

 

دبستان صفا آباد صمصامی

 

نصب حفاظ برای پنجره ها جهت ایمن سازی در دستور کار قرار دارد .مبلغ قرار داد 6000000ریال است.

 

 

دبستان حمزه اباد میهه

 

تعمیر سرویسهای بهداشتی ازمحل سرانه در حال انجام است.مبلغ قرارداد 6000000ریال است .

 

 

دبستان حیدر ابادمیهه

تعویض در ها ،لوله کشی آب و رفع مشکلات سرویسهای بهداشتی  از محل سرانه انجام شدند

 

 

دبستان صالح کوتاه

حصار کشی و بهسازی فضا از محل اعتبارات تعمیرات اساسی در حال انجام است .

 

 

دبستان شهید استکی کوی شهید بهشتی

رنگ آمیزی سرویس بهداشتی ،سرامیک وکاشی کاری و تعویض سنگ های توالتها  انجام شد.مبلغ قرار داد 4500000ریال از محل سرانه می باشد.

 

 

راهنمایی شبانروزی شهید فرامرزی

دیوار نویسی وتعمیر سرویسهای بهداشتی با اختصاص 30000000ریال از محل سرانه در حال انجام است .

 

 

راهنمایی شبانروزی ولی عصر(عج) بازفت

تفکیک خوابگاهها از اموزشی ،تعمیرات داخلی ،رنگ ،تعویض دربها ،برق کاری ،لوله کشی ،تعمیر سرویس بهداشتی و تعمیر موتور خانه (.)با مبلغ 300000000ریال از محل تعمیرات اساسی و120000000ریال از محل اعتبارات تعمیرات اساسی اداره  در حال انجام است.

 

 

راهنمایی مدرس گردو

رنگ امیزی از محل سرانه در حال انجام است.

 

 

راهنمایی وحدت دشت زری

تعویض کاربراتورهای تمام بخاری ها ،لوله کشی سرویس بهداشتی ،تعویض و ترمیم دربها ،نصب حفاظ شیشه ها ،تعمیر موزاییکهای ورودی به میزان 10 متر مربع و سنگ دیواره کلاسها  و سالن به میزان 100متر مربع با اختصاص مبلغ 20000000ریال  از محل تعمیرات اساسی انجام شد .

 

 

راهنمایی شبانروزی پروین اعتصامی بازفت

رنگ امیزی خوابگاهها و ساختمان اموزشی از محل  سرانه در حال انجام است.

 

 

راهنمایی حضرت خدیجه میانرودان

رنگ امیزی و رفع نواقص محوطه و پاگرد از محل سرانه انجام شد.

 

 

راهنمایی پسرانه خویه

رنگ آمیزی از محل سرانه در حال انجام است.

 

 

راهنمایی شاهد دهنو

تعمیر ورنگ سرویس بهداشتی  به مبلغ 5500000از محل اعتبارات سازمان

 

 

دبیرستان رهبر دشت زری

دیوار نویسی از محل سرانه انجام شد .

 

 

دبیرستان شبانروزی الزهرا(س)

رنگ /امیزی ساختمان خوابگاهها و آموزشی ،از محل سرانه در حال انجام است وتعمیر وگاز سوز کردن موتورخانه وتعمیر دستشوییها نیمه کاره رهاشده است.

 

 

دبیرستان شبانروزی حضرت امام (ره)چلگرد

تعمیر شیروانی از محل تعمیرات اساسی و زیبا سازی فضا ،تعویض درب خوابگاهها ،تعمیر سرویس بهداشتی و تعمیر فاضلاب آشپزخانه از محل سرانه انجام شدند.

 

 

دبیرستان خیام دزک

تعمیرات داخلی ،تفکیک فضای راهنمایی و متوسطه و تعمیر سرویس بهداشتی ازمحل تعمیرات اساسی مدارس در حال انجام است .

 

 

دبیرستان مهر چلگرد

تعمیر شیروانی انجام شده ورنگ آمیزی ،تعویض درب ها ،برق کاری و تعمیر سرویس بهداشتی از محل اعتبارات تعمیرات اساسی در حال انجام است.

 

 

دبیرستان شهدا چلگرد

رنگ از محل تعمیرات اساسی  انجام شده وسرویس های بهداشتی از محل در حال تعمیرند.

 

 

ساختمان سابق نهضت

این ساختمان که در سمت راست ورودی اداره قرار دارد دارای دو اتاق است که پس از انشعاب نهضت ، از محل اعتبارات اداره رنگ امیزی وبرق کشی وسایر سیم کشی های ان انجام شد وقراراست به گروه اموزشی اختصاص یابد وپس از ان انبارهای استیجاری اداره مسترد واجناس  انها به ساختمان گروه اموزشی منتقل گردد.

 

 

کانون فجر چلگرد

دیوار نویسی وزیباسازی فضا با اختصاص 2000000ریال از محل سرانه  انجام شد.

 

 

خانه معلم شهر چلگرد

زیباسازی محوطه ،تعویض موکت ها،تعویض شیر الات ،تهیه و نصب بنر ،زیبا سازی ورودی  ونصب کاغذ رنگی  در فضای داخلی از محل اعتبارات سازمان و خانه معلم انجام شد .

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 17:0  توسط محسن راستی  | 

علل افت تحصیلی در دو.ره راهنمایی

علل افت تحصیلی در دوره راهنمایی

1-بی انگیزه بودن تعداد زیادی ازدانش آموزان

2-بی انگیزه بودن تعدادی از دبیران بخاطر ماندگاری زیاد در منطقه

3-عدم هماهنگی بین مدرسه و خانواده وکم سوادی و بی سوادی بسیاری از اولیا

4-عدم برنامه ریزی مناسب جهت آموزش اولیا

5-ضعف بنیه اقتصادی خانواده ها

 

علل رشد

1-استفاده از روشهای نوین یاد دهی – یاد گیری

2-فعال سازی شورای دبیران و مدرسه

3-توجه جدی به نمرات مستمر از جانب مدیر،دبیرو اداره

4-تشکیل جلسات و کارگاههای اموزشی ویژه دبیران و مدیران

5-استفاده از ازمایشگاه و کارگاه آموزشی وفعالیتهای فوق برنامه

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 16:59  توسط محسن راستی  | 

فراخوان نمونه سوالات نوبت اول

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ

تاریخ:.

شماره:

پیوست :.

 

 

 

 

 

 


از : مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ

به:مدارس راهنمایی و متوسطه/نمایندگی بازفت

موضوع :ارسال نمونه سوال

سلام علیکم

با احترام ،همچنانکه استحضار دارید طراحی ازمون  از فعالیتهای تخصصی و حساس فرایند یاددهی –یادگیری به شمار می اید. طراحی ازمون باعث روشن شدن نقاط ضعف و قوت عملکرد مربیان وفراگیران شده وضمن کنترل فرایند مذکور جزئی از آموزش بحساب می آید .لذا با توجه به اهمیت شایان  موضوع و در راستای اجرای برنامه عملیاتی گروههای اموزشی انتظار دارد مدیران محترم مدارس  نمونه سوالات خام نوبت اول آموزشگاه خود را (ترجیحادر قالب سی دی وبا word 2003 )حد اکثر یک هفته پس از پایان امتحانات نوبت اول به این مدیریت ارسال فرمایند.ضمنا با توجه به بازدید از برگه های امتحانی دانش آموزان ،مستدعی است مدیران محترم نسبت به بایگانی انها اقدام نمایند.

      

دادشاه اقبالی

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 16:58  توسط محسن راستی  | 

اخذ ماموریت جهت بازدید از مناطق دور دست(برگ درخواست ماموریت)

برگ درخواست ماموریت

تاریخ:

 

شماره:

 

 

 

 

 

اینجانب :..........   به شماره پرسنلی :..........

                         شاغل در واحد:گروههای آموزشی

درخواست ماموریت جهت مراجعه به اداره / سازمان :گروههای آموزشی استان

از تاریخ: /8  138 تا تاریخ : /8 138 را دارم.

خواهشمند است اقدام لازم را مبذول فرمایید.

امور ماموریت عبارتند از:

1-

2-

 

 

نظر مدیر اداره یا معاونین:

 

 

 

موافقت می شود

*

موافقت نمی شود

 

 

 

                                                    

دادشاه اقبالی بابادی

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 16:56  توسط محسن راستی  | 

خانم امیریان

       مشخصات كلي طرح درس روزانه

نام و نام خانوادگي:  فرزانه اميريان                                                عنوان : پرورش آبزيان

نام درس: آموزش حرفه وفن                                                         تعداد دانش آموزان:12 نفر

پايه :سوم راهنمايي                                                                         زمان : 25 دقيقه

                                                    ويژگيهاي فراگيران

     الف)ويژگيهاي عمومي

1- گروه سني 13تا15 ساله هستند. 80% دانش آموزان داراي سن 13 ساله و عادي هستند. 20% آنها 14 تا 15 سال سن دارند

2- خصوصيات ذهني ، براساس الگوي پياژه دانش آموزان در مرحله تفكر انتزاعي مي باشند. و بيشتر به احتمالات توجه مي كنند

 تا اينكه متوجه واقعيات باشند.

3-خصوصيات جسمي از رشد جسماني و رواني سريعي برخوردارند پر جنب و جوش هستند.

4- وضعيت اقتصادي متوسط و تعدادي ضعيف دارند.

5-وضعيت فرهنگي همگي دانش آموزان فرهنگ روستايي دارند و با گروه همسالان رابطه خوبي  دارند.

     ب)رفتارهاي ورودي

 

دانش آموزان سال سوم تاكنون با موارد زير آشنا شده ا ند.

1- ويژگيهاي ظاهري ماهي ها

2- ماهي ها بعنوان يك منبع غذايي

3- پرورش ماهي در شيلات

    ج)ارزشيابي تشخيصي

1- آبزيان چه نوع موجوداتي هستند؟

2- از آبزيان چه استفاده اي ميشود ؟

3- غذاي ماهي ها چيست ؟

4- چگونه ميتوان ماهي ها را پرورش داد؟

5- انواع ماهي ها ي پرورشي را نام ببريد ؟

 

 

 

                   رئوس

               مطالب

 

 

 

1- نقش آبزيان در زندگي انسان

2-  ماهيان پرورشي

 

         اهداف كلي

 

 

 

1- آشنا كردن فراگيران با نقش آبزيان

2- آشنا كردن فراگيران با انواع ماهيهاي پرورشي

 

       اهداف جزئي

 

 

 

1- فراگيران با انواع آبزيان و نوع استفاده از آنها آشنا ميشوند.

2- فراگيران با محصولاتي كه از آبزيان بدست مي آيد آشنا مي شوند.

3- فراگيران با اقداماتي كه براي توليد وپرورش ماهي مي توان انجام داد آشنا مي شوند.

                                                         اهداف رفتاري

 

 

                اهداف رفتاري

 

 

 

 

 

                       

                                                اهداف رفتاري

 

 

حيطه

 

فراگيران بايد در پايان اين درس بتوانند:

 

 

 

شناختي

 

1- نام مهمترين آبزيان را مي دانند.

2- محصولاتي كه از آبزيان بدست مي آيد را نام مي برند.

3- انواع ماهيان پرورشي را نام مي برند.

4- شرايط پرورش ماهي در استخر را بيان مي كنند.

 

عاطفي

 

1-با پرسشهايي كه از معلم مي كنند نسبت به مطالعه نحوه زندگي ماهي ها علاقه نشان مي دهند.

2-  به سوالات معلم با علاقه مندي پاسخ مي دهند.

3- در طول تدريس با اشتياق در كار گروهي مشاركت مي كنند.

 

رواني حركتي

 

درمورد انواع ماهي ها (گرمابي ، سردابي و ..) روزنامه ديواري تهيه نمايند

 

 

 

 

 

 

    روش تدريس

 

1- بارش مغزي

2- پرسش و پاسخ

رسانه ها ، محيط كار ، نيروي انساني و گروههاي تدريس

رسانه ها:كتاب درس،تابلوي كلاس،اورهد درصورت موجود بودن، وسايل مورد نياز در كارگاه ،پرورش ماهي

(بادگير،لباس ضد آب و ...) و تصاويري از انواع ماهي ها

فضاي آموزشي كلاس درس مي باشد.

نيروي انساني : معلم ، دانش آمزان و در صورت امكان مهندس شيلات

گروههاي تدريس : 3 گروه 4 نفره مي باشند ( كه بصورت u شكل مي نشينند.          

                                           

                                          مراحل اجرا ( روشها و فعاليتها )

 

           

       فعاليتهاي معلم

 

فعاليتهاي فراگيران

                                                طراحي اجرا          

1- ايجاد ارتباط و آمادگي

1- سلام و احوالپرسي

2- حضور و غياب دانش آموزان

3- دقت در وضعيت جسماني و رواني فراگيران

4- توجه به تاريخ روز و مناسبت ايام هفته

5- دادن فرصت سوال براي رفع اشكالات جلسه قبل

1- دادن جواب سلام

2- اعلام حضور و غياب توسط نماينده كلاس

دانش آموزان با علاقه گوش مي دهند

طرح پرسشهاي احتمالي خود  

 

 

 

2- ايجاد انگيزه و جلب توجه

1- دانش اموزان براساس آزمون تشخيص ربعهاي مغزي ندفرمان در گروهها توزيع شده اند.

 

 

2-به هر گروه از دانش آموزان تصاوير ماهي داده مي شود تا حدس بزنند ،ماهي از نوع گرم آبي يا سرد آبي است .

دانش آموزان در گروههاي خود مستقر مي شوند.

 

دانش آموزان با علاقه به تصاوير نگاه مي كنند.

                                                                                                                          طراحي اجرا

                                                                                                        ارائه درس      

1- پس از اطمينان معلم از آمادگي دانش آموزان براي شروع درس جديد چند سوال با درس بر روي تابلو نوشته مي شود .

 

 

2- از دانش آموزان خواسته مي شود تا بصورت فردي به سوالات پاسخ دهند.

 

 

3- معلم بدون حذف يا تصحيح پاسخ آنها را بر روي تابلو مي نويسد .

4- معلم از دانش آموزان مي خواهد تا جواب سوالات را در گروهها بررسي كنند .

5- با نظر نماينده هر گروه جوابهاي مطرح حذف ، كامل و يا تلفيق مي شود .( فقط پاسخهاي درست مرتبط با درس بر روي تابلو باقي مي ماند.)

6-معلم وسايل پرورش ماهي را بين دانش آموزان تقسيم نموده و همزمان در مورد آنها توضيح مي دهد .

7- معلم با استفاده از تصاوير انواع ماهي كه بر روي تابلو نصب كرده است و همچنين بين گروهها تقسيم نموده انواع ماهي هاي سردابي و گرم آبي و شرايط پرورش اين نوع ماهي ها را شرح مي دهد .

8- معلم سوالاتي به دانش آموزان مي دهد تا بصورت گروهي پاسخگو باشند و پاسخ سوالات را بر روي مقوايي كه جلويشان گذاشته ،نوشته و پاسخ دهند.

9- جمع بندي مطالب :معلم مطالب مهم درس را كه روي طلق شفاف نوشته شده به همراه تصاوير لازم توسط اورهد نشان مي دهد و همزمان توضيح مي دهد.

 

 

 

 

 

دانش آموزان با كنجكاوي سوالات را بررسي مي كنند.

 

 

در حد معلومات خود سعي به دادن پاسخهاي منطقي مي نمايند.

 

 

 

بصورت مشورتي درباره پاسخهاي ذكر شده تبادل نظر  مي كنند.

 

نماينده هر گروه نظر نهايي گروه خود را درباره هر كدام از پاسخها ارائه مي دهد.

 

دانش آموزان با اشتياق وسايل را بررسي مي كنند.

 

گروههاي دانش آموز با هيجان تصاوير ماهي ها را در گروههاي گرم آبي و سردآبي معرفي مي كنند.

 

 

نماينده هر گروه پس از بحث و تبادل نظر با اعضاي گروه خود پاسخها را براي معلم و ساير همكلاسيهاي خود شرح داده و بيان مي كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               طراحي اجرا

ارزشيابي تكويني

 

بسته به زمان باقي مانده از كلاس معلم پرسشهاي شفاهي يا كتبي مرح مي كند . در صورتي كه پرسشها شفاهي باشد در همان زمان نمرات ثبت و اعلام مي شود و چنانچه سوالات كتبي باشد نتايج جلسه بعدي اعلام و دانش آموزان برتر تشويق مي شوند.

 

دانش آموزان فعالانه پرسشها را پاسخ مي دهند .

 

 

تعيين تكليف

 

 

تكليف انفرادي :

                     "در سبد غذايي خانواده شما ماهي چه جايگاهي دارد ؟ و چگونه آنرا طبخ مي كنيد ؟"

دانش آموزان به سوال فوق بصورت فردي پاسخ مي دهند .

 

 

تكليف گروهي :

                    "دانش آموزان هر گروه در مورد انواع ماهي ها روزنامه ديواري تهيه مي كنند ."

 

 

 

تحقيق :

            "تحقيق صفحه 166 را بصورت گروهي انجام دهيد."

 

 

 

 

 

پايان درس

 

معلم

 

كلاس را با آرزوي سلامتي دانش آموزان و ذكر يك صلوات به پايان مي رساند.

 

 

 

 

سوالات ارزشيابي تكويني :

 

1-                       آبزيان به چه موجوداتي گفته مي شوند؟

 

2-                       مصارف مختلف آبزيان را بنويسيد؟

 

3-                       انواع ماهي هاي پرورشي را نام ببريد ؟

 

4-    براي آماده كردن استخر پرورش ماهي چه اقداماتي را بايد انجام داد؟

 

5-    كدام يك از ماهي هاي زير جزء ماهي هاي سرد آبي مي باشد؟

 

الف)كپور معمولي                                ب) ماهي آمور

ج)كپور بيگ هد                                   د) قزل آلا

 

6-                       چند درصد خاك استخرهاي پرورش ماهي بايد رس باشد؟

       الف) 10 درصد                                     ب)20 درصد

        ج) 30 درصد                                        د)40درصد

 

   7- مواد معدني موجود در آبزيان را نام ببريد ؟

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 16:54  توسط محسن راستی  | 

تحقیق خانم کامکار سال 1388

چکیده

آنچه امروزه در نظام های آموزش و پرورش نوین بر آن تأکید می شود ، روشمند بودن کار و قابل اجرا بودن فرایند یاد دهی و یادگیری و تناسب آن با نیازهای فراگیران و امکانات موجود و از همه مهمتر تکیه بر بُعد آفرینشی و خلاقیتی آن است .

انواع روش های یادگیری :

1) روش توضیحی . 2) الگوی پیش سازمان دهنده.  3) روش تدریس بیان فکر. 4) روش تدریس مبتنی بر خلاقیت. 5) روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی.  6) روش تدریس کشف مفاهیم.  7) روش تدریس بحث گروهی.  8) روش تدریس یورش فکری یا بارش مغزی.  9) روش تدریس مبتنی بر ایفای نقش. 10) روش تدریس پرسش و پاسخ.

دلایل تغییر برنامه های درسی کتاب

1) تغییر رویکرد های آموزشی زبان فارسی و لزوم آن در دوره ی راهنمایی .

2) تغییر در سیاست ها و نگرش های آموزشی و برنامه ریزی .

3) ترویج فرهنگ مطالعه ، کتاب خوانی و پژوهش .

4) ادامه منطقی ساختار و محتوای کتاب های فارسی ابتدایی در دوره ی راهنمایی .

اهداف کلی برنامه درسی فارسی دوم راهنمایی

شناخت زبان و ابعاد آن ، شناخت ادبیات و ابعاد آن ، تقویت مهارت گوش دادن ، تقویت مهارت سخن گفتن ، تقویت مهارت خواندن ، تقویت مهارت نوشتن ، تقویت مهارت های نقد و تحلیل.

ساختار کتاب فارسی دوم راهنمایی

      این کتاب علاوه بر مهارت خواندن ، شنیدن ، سخن گفتن و نوشتن نقد و تحلیل را نیز در بر دارد . کتاب با «ستایش» آغاز و به نیایش « ختم » می شود .

      کتاب حاضر شامل 21 درس می باشد و در هر فصل دو یا سه درس آورده شده است متون نظم و نثر به طور متعادل و مناسب توزیع شده است در آغاز هر فصل جمله یا بیتی زیبا که بیانگر محتوای فصل می باشد به منظور کاهش حجم روان خوانی بعد از هر دو فصل آمده است و دو درس آزاد و تعدادی تمرین تکمیل کردنی آمده است .

توصیه ها و پیشنهاد های روش تدریس

       سعی شود فعالیت ها به طور همزمان انجام شود ؛ تمرین های مربوط به دانش های زبانی و ادبی باید پس از تدریس در کلاس انجام شود ؛ موضوعات انشاء متناسب با فصل و محتوای دروس پیوند دارند در نتیجه دانش آموز با ذهنی نسبتاً آماده به سراغ انشاء خواهد رفت ؛ حتماً دبیر باید درباره ی موضوع توضیح دهد و اینکه دانش آموزان با یکدیگر در گروه پیش از انشاء نوشتن مشورت کنند که این امر باعث تقویت ذهن دانش آموز برای نوشتن کمک می کند ؛ برای انشاء نوشتن توصیه شود از کتاب های کتابخانه استفاده شود .

      برای تشویق دانش آموزان بهترین انشاء ها در کلاس نصب شود و با هماهنگی مدیر در مراسم صبحگاهی خوانده شود .

      مجموعه ای از بهترین نوشته ها چاپ شود و برای مجلات رشد ارسال گردد .

در قسمت « نوشتن » جداولی که مربوط به مباحث دستوری است آورده شده است که نظارت و هدایت دبیر را می طلبد .

      ارزشیابی در پایان هر درس موقعیت را برای ارزشیابی مستمر فراهم می کند .

کلمات کلیدی : اهداف ،روش های یادگیری، سؤال ، الگو ، روش تدریس ، خلاقیت ، تفکر ، پرسش و پاسخ ، مهارت ، طرح درس .

مقدمه

       این مقاله در مورد آموزش ویژگی های تدریس اثر بخش به معلمان ارائه داده شده است و همچنین در مورد آشنایی اجمالی با مهمترین روش های برتر تدریس . امید است که با توجه به مطالبی که در این مقاله آورده شده و بکارگیری نکات آن و الگو برداری معلمان گرامی بتوان در پیشبرد هر چه بهتر آموزش فرزندان این مرز و بوم گامی برداریم و بتوانیم از بهترین شیوه های آموزشی در جهت رسیدن به کمال و عزت سربلندی این ملت عزیز و شهید پرور ایران اسلامی استفاده نماییم .

معلمي شغل نيست. معلمي عشق است. اگر به عنوان شغل انتخابش کرده­اي ، رهايش کن و اگر عشق توست مبارکت باد. « سخن دبیر »

هدف

      هر شخصی در درجه اول اهمیت باید اهداف خود را مشخص نماید اهداف باید روشن وواضح ودست یافتنی باشند. پشتکار: بدیهی است هر فعالیتی با مشکلاتی همراه است و آنچه برای دستیابی به هدف وحل مشکلات ضروری است داشتن اراده وعزم راسخ است . آمادگی روبرویی با شکست : هر شکست میتواند به عنوان یک تجربه مطرح باشد و به هیچ وجه نباید مایه دلسردی ویا عقب نشینی گردد .

متکی به کشور خود بودن

      ملت ایران در برابر متجاوزان با قدرت می ایستد این به خاطر جلوه ای از کرامت وعزت انسانی است و ملت زیر بار تحمیل نمی رود. حل مشکلات به طور مداوم : هر ایرانی باید مراحل برخورد مشکلات را پیدا کند.

الف) شناسایی مشکل. ب) جستجو برای یافتن مشکلات. ج) پیدا نمودن راه حل های موجود. د) مورد آزمایش قراردادن هر راه حل. ه) انتخاب بهترین راه حل.  و) اجرای راه حل انتخابی تمایل به مشورت با کارشناسان .

      هر سئوالی پیش آمد باید از اهل فن پرسید .کم دانستن وزیاد گفتن ، مانند نداشتن وزیاد خرج کردن است .

      سلامت فکری و روحی : هر شخص برای موفقیت باید احساس سرحالی ونشاط نماید.

      مسئولیت پذیری : هر شخص مسئول عواقب هر اقدامی است واین یک واقعیت است . متاسفانه این عادت در جامعه وجود دارد که افراد ، مسئولیت هر شکستی را به دیگران نسبت می دهند و این یک خطر جدی است.

      اعتماد به نفس : کسی که در هر کاری تماس خود را با قدرت لایزال الهی احساس کند و ایمان به اینکه هرگز از آن نیروی عظیم جدا نخواهد شد ، اعتماد وسلامت نفس و توکل وصف ناپذیری خود به خود در او تلقین خواهد شد .

      تلاش برای اجرای پروژه های بلند مدت دیدگاه مثبت : چنانچه افراد جامعه بخصوص نسل جوان دچار دیدگاه منفی گردند دیگر مجالی برای نواندیشی و فعالیت باقی نخواهد ماند.

      اطلاعات فنی و خدماتی : بدون آگاهی وتخصص فنی ، در فعالیت مورد نظر و بدون داشتن اطلاعات جامع مسلما هر فرد به استقبال شکست می رود.

      شجاعت : باید با شجاعت و بدون تزلزل ادامه مسیر داد و از دشمنان هراسی به دل راه نداد.

      دسترسی به منابع مالی : برای اجرای یک طرح موفق دسترسی به منابع مالی از اولین قدمها محسوب می شود .

رسول خدا (ع) : « إذا غَضِبْتَ فَاجْلِسْ .» وقتي خشمگين شدي بنشين.

رسول خدا (ع) : « إذا غَضِبْتَ  فَاسْكُتْ .» وقتي خشمگين شدي سكوت كن.

امام علي (ع) : « زَكاتُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ .» زكات علم ، ياد دادن آن به ديگران است.

امام علي (ع) : « شَرُّ النّاس ـ مَنْ يَتَّقيهِ النّاسُ .» بدترين مردم كسي است كه مردم ازاو بترسند.

 (هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الأُ مييّنَ رَسولاً مِنْهُمْ يَتْلوا عَلَيْهِمْ آياته ي و يُزَكيهِمْ و يُعَلِمُهُمُ الكِتابَ و الْحكْمَهَ و أَ نْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفي ضَلالٍ مُبينٍ.)

اوست خدايي كه در ميان قومي كه خواندن ونوشتن نمي دانستند ، پيامبري از ميان خودشان بر انگيخت تا آيات خدا را بر آنان بياموزد وآنان قطعاً پيش از آن در گمراهي آشكاري بودند.                                               سوره ؛ جمعه ، آيه 2 .

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 16:53  توسط محسن راستی  | 

تحقیق خانم کامکار سال 1388

آشنایی اجمالی با مهمترین روش های تدریس

      آنچه امروزه در نظام های آموزش و پرورش نوین بر آن تأکید می شود ، روشمند بودن کار و قابل اجرا بودن فرایند یاد دهی و یادگیری و تناسب آن با نیازهای فراگیران و امکانات موجود و از همه مهمتر تکیه بر بُعد آفرینشی و خلاقیتی آن است . که در زیر انواع روش های یادگیری با مثال هایی در حوزه ی ادبیات آورده شده است(1) :

1) روش توضیحی

      روش توضیحی عبارت است از : انتقال مستقیم اطلاعات به دانش آموزان با استفاده از مطالب ( کتاب یا جزوه ) و یا به وسیله سخنرانی . این روش برای آموزش مفاهیم و مهارت ها مطلوب است . در این روش معلم هم اصول و هم راه حل مسایل را ارایه می کند و تمام مطالبی را که باید آموخته شود ، به دانش آموزان عرضه می کند .

فعالیت های حین ارایه مطالب

- توضیح و تشریح گام به گام مطالب تا آنکه به تدریج تسلط پدید آید .

- ارایه مثال و نشان دادن نمونه درباره مفاهیم و مهارت ها .

- الگو سازی یا توصیف تکلیف یادگیری .

- پرهیز از حاشیه رفتن و تمرکز بر موضوع اصلی درس .

- توضیح مجدد نکات دشوار درس .

مهارت طرح سئوال

      پرسش در روش تدریس توضیحی بسیار اهمیت دارد معلمان با تجربه نسبت به معلمان کم تجربه تر معمولاً از دانش آموزان سؤالات بیشتری می پرسند در طرح پرسش در روش تدریس توضیحی به نکات زیر باید توجه کرد :

1) طرح سؤالات هم گرا ؛ 2) طرح سؤالاتی که احتمال پاسخگویی به آنها 75 تا 90 درصد باشد ؛ 3) توزیع

1) آشنایی اجمالی با مهمترین روش های تدریس ، ضمیمه ی گارگاه ضمن خدمت تحلیل .

سؤال بین همه دانش آموزان مثلاً با نام بردن و پرسیدن ؛ 4) طرح سؤال از سوی معلم ( معلم بیشتر می پرسد

نه دانش آموز ) ؛ 5) پرهیز از پرسیدن سؤالات غیر درسی .

مراحل اجرای روش تدریس توضیحی

الف) جهت دهی ؛ ب) ارایه توضیح ؛ ج) تمرین منظم ؛ د) تمرین مستقل .

2) الگوی پیش سازمان دهنده

      « پیش سازمان دهنده » یک مطلب یا مفهوم کلی است که در مقدمه تدریس می آید تا مبحثی را به شاگردان ارائه داده شود تا با مباحث پیشین همان درس مربوط سازد و پایه ای برای ارتباط مفاهیم جدید با پیشین شود. در این الگو ، معمولاً مطالب از کلی به جزئی مورد بررسی قرار می گیرد .

     دیوید آزوبل از طرف داران روش تدریس پیش سازمان دهنده است او معتقد است که هر یادگیرنده ای خود دانش را ساخته ، سازمان می دهد و اگر این ساختن و سازمان دادن اصلاح ، تقویت و برنامه ریزی شود نتایج شگرفی به بار خواهد آورد . به عنوان مثال فرض کنید که هدف شما آموزش دادن قالب ترجیع بند است . شما می توانید با کلماتی نظیر : « نظم ، نثر ، بیت ، جمله ، مصراع ، مثنوی ، دوبیتی ، رباعی ، سجع و نثر مسجع » ، از دانش آموزان بخواهید که این کلمات را در ذهن خود و یا روی کاغذ مطابق نظمی که به نظرشان می آید ، مرتب نمایند . معمولاً با کمی راهنمایی نتیجه با کمی تفاوت به قرار زیر خواهد بود :

الف) نظم : ( دوبیتی ، رباعی ، بیت و مصراع )           ب) نثر : ( نثر مسجع ، سجع و جمله )

      سپس بر اساس همین پیش سازمان دهنده ها ، می توان وارد مقوله ی آموزش ترجیع بند گردید .

یادگیری معنادار چیست ؟

      به آن نوع یادگیری گفته می شود که مفاهیم جدید ، ریشه در مفاهیم گذشته فرد داشته باشد و بر اساس آن بنا شود .(1)

ویژگی های یادگیری معنی دار :

1) فعال بودن ؛ 2) سازنده بودن ؛ 3) افزایشی بودن ؛ 4) خودگردانی ؛ 5) هدف گرایی .

1) آشنایی اجمالی با مهمترین روش های تدریس ، ضمیمه ی گارگاه ضمن خدمت تحلیل .

انواع پیش سازمان دهنده ها :

الف) پیش سازمان دهنده های توضیحی

       در این نوع پیش سازمان دهنده ، معلم مواردی را که قصد بیان آنها را دارد در قالب سخرانی و یا نوشتن نکته های مهم آن روی تابلو مشخص می کند مثلاً به فراگیران می گوید که من امروز قصد دارم « قالب مثنوی » را « به عنوان یکی از قالب های شعری » با « نحوه چیدمان قافیه » ، « معروف ترین مثنوی سرایان » و « مهمترین مثنوی ها » مورد بررسی قرار دهم و سپس عبارت های کلیدی را روی تابلو می نویسد و از فراگیران می خواهد که درباره ی هر یک با توجه به آموخته های قبلی روابطی برقرار نماید .

ب) پیش سازمانده های مقایسه ای

       در این نوع ، معلم می کوشد بین پیش سازمان دهنده ها با تجربه های قبلی و عملی زندگی دانش آموزان مقایسه و ارتباطی برقرار نماید. مثلاً به دانش آموزان می گوییم که امروز قصد داریم ببینیم « شعر حافظ » با شعر « مولوی » از نظر « زیبایی » چه « شباهت ها و تفاوت هایی » دارد .(  فرض بر آن است که فراگیران ، زیبایی شعر یکی از این شاعران را قبلاً فرا گرفته اند .)

مراحل اجرای الگوی پیش سازمان دهنده :

      در ابتدا پیش سازمان دهنده ارائه می شود که باید از مطالب درس جدید کلی تر باشد سپس معلم به ارائه مطالب و مفاهیم درس جدید می پردازد و در آخر کار برای تفهیم بیشتر مطالب جدید باید مثال ها و نمونه هایی ارائه دهد .

چگونگی کنش و واکنش معلم نسبت به شاگردان در الگوی پیش سازمان دهنده :

      در این الگو معلم نقش انتقال و ارائه کننده مفاهیم درس را دارد و شاگردان ، دریافت کننده و پذیرنده مطلب درسی هستند . برای اثر بخشیدن به این الگو ، مهم ترین نکته این است که معلم باید برای ارائه مطالب درسی ، مناسب ترین پیش سازمان دهنده را انتخاب کند . جهت ارتباط ، همیشه از طرف شاگرد یا شاگردان است .

 

ماهیت روابط میان گروهی :

      در این الگو ، معلم با فرد ، فرد دانش آموزان یا با کل آنها ارتباط پیدا می کند و لی این ارتباط یک طرفه است یعنی شاگردان معمولاً با او و با یکدیگر ارتباط ندارند و در واقع معلم بر کلاس مسلط است . برای افزایش روابط میان گروهی در این الگو ، معلم می تواند با طرح پرسش های راهنمایی کننده ، فراگیران را به شرکت در بخش های کلاس علاقه مند کنند .

شرایط و منابع لازم در الگوی پیش سازمان دهنده :

      در این الگو ، معلم و کتاب و کلاس درس فقط منابع و شرایط آموزشی هستند . در این الگو معلم باید بتواند مطالب کلی را از مطالب جزئی تمیز دهد ، باید سخنران خوبی باشد ، به فراگیران فرصت دهد تا در فرآیند آموزشی شرکت جویند ، معلم در هر موقعیت آموزشی ، یکی از منابع متعدد اطلاعات است و سایر منابع از جمله ابزار های آموزشی ، به شاگردان امکان می دهند تا به مطالب درسی از زاویه های مختلف نگاه کنند .

محاسن و محدودیت های الگوی پیش سازمان دهنده :

       الگوی پیش سازمان دهنده ، الگوی مناسبی برای دروس نظری است و مناسب برای نظام های آموزشی فقیر می باشد. در این الگو از یک زمان آموزشی محدود می توان حد اکثر استفاده را کرد . از اتلاف وقت جلوگیری می شود . مفاهیم ، به طور منظم در ساخت شناختی شاگردان جای می گیرد ، از محدودیت های آن می توان به این نکات اشاره نمود : در این الگو تمام تصمیمات توسط معلم گرفته می شود به نیاز ها و علایق و توانایی های شاگردان کمتر توجه می شود ، محتوا با زندگی واقعی شاگردان چندان ارتباطی ندارد . به مسائل روانی ، عاطفی و اجتماعی شاگردان کمتر توجه می شود .

3) روش تدریس بیان فکر

       در این روش دو بعد اساسی وجود دارد ، نخست پرورش بعد شناختی که مربوط به عملیات فکری دانش آموزان است و دوم پرورش بعد اجتماعی که مربوط به سهیم کردن دیگران در محصول اندیشه های فردی یا جمعی است و در این روش از هوش کلامی و رفتارهای کلامی بهره ی بسیار برده می شود و سکوت سنتی کلاس شکسته می شود و معلم پرسش هایی را طرح می کند و از دانش آموزان انتظار دارد تا به آنها پاسخ دهند .

راه های ارزش یابی

آزمون مشاهده

4) روش تدریس مبتنی بر خلاقیت

       این روش یکی از مهمترین روش هایی است که در آموزش و پرورش نوین بر گسترش و اجرای آن ، تأکید می شود. در این روش بجای پرورش مهارت های پرورش خلاقیت سعی در پرورش تفکر خلاق می گردد . و به جای ارایه یکسری از تمرین های خلاقیتی زمینه هایی فراهم می شود تا دیدگاه خلاقانه و تفکر خلاقانه در فراگیران پرورش یابد .

به چند نکته از پرورش خلاقیت « تورنس » توجه گردد :

      تفکر خلاق را با ارزش بدانید بچه ها را نسبت به محرک های محیطی حساس تر کنیم دستکاری اشیاء و عقاید را تشویق کنید در کلاس فضایی خلاق ایجاد کنید به فراگیران بفهمانید که تفکر خلاق ارزش مند است یادگیری خود انگیز را تشویق کنید انتقاد پذیر و انتقاد کننده ی سازنده باشید و فرهنگ انتقاد را بیاموزانید با طرح مشکلات جزئی و موانعی کوچک اصطلاحاً خار در پا ایجاد کنید- معلمی با روحیه ای حادثه نو و نوگرا باشید .

5) روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی

      انتقاد یکی از مهمترین توانایی های انسان در تجزیه ، تحلیل و داوری ، رویدادها است . بسیاری از ما یا توانایی انتقاد نداریم و یا آنچه از انتقاد مد نظر داریم ، انتقاد مخرب و تنگ نظرانه است . یکی از اهداف مهم نظام های آموزش و پرورش نوین ، پرورش روحیه ی انتقاد گرایی با تکیه بر اصول نقد است . آنچه در این روش مد نظر قرار می گیرد ایجاد حس عزت نفس در ارزش گذاری فراگیران نسبت به آموخته های خودشان است . بهترین راه برای تقویت روحیه ی انتقادگری ، تقویت روحیه ی انتقاد پذیری است .

پس هم انتقادگری و هم انتقاد پذیری دو عنصر مهم مورد تأکید در این روش هستند .

6) روش تدریس کشف مفاهیم

      در برخی آزمون ها مثلاً از بین چهار گزینه کلمات سه گزینه اسم هستند و تنها یک کلمه ، مثلاً فعل است و شما باید گزینه متفاوت را پیدا کنید . در حقیقت این آزمون شما را با چالشی روبه رو می کند که باید با درک و کشف مفاهیم ، آنها را حل نمایید .

مراحل اجرای تدریس کشف مفاهیم :

الف) ارایه مطالب ، شناسایی و روشن سازی

ب) سنجش میزان کشف مفهوم

7) روش تدریس بحث گروهی

      این روش یکی از روش های دانش آموز محور است و در این روش معلم بیشتر یک مشاور و هادی است و باید بکوشد تا بحث گروهی از مسیر اصلی خود منحرف نشود . معلم می تواند از این روش بیشترین بهره را ببرد .

8) روش تدریس یورش فکری یا بارش مغزی

      الکس اسبورن ، بنیانگذار و مبدع روش یورش فکری است ، در این روش دو راه وجود دارد ، یکی کوشش و خطا ، دوم فراگیری نظام دار .

قوانین اصلی روش تدریس بارش مغزی

      انتقاد ممنوع است- کمیت ها باعث دسته بندی و انتخاب بهتر هستند- مستند سازی با اهمیت است- ایده ها باید به تکوین و کمال برسند .

9) روش تدریس مبتنی بر ایفای نقش

      ایفای نقش پلی بین حرف و عمل است ، این روش به اجرا در آوردن نقش نیست ، بلکه فراگیران را در جریان ایفای نقش مورد بررسی قرار می دهد. این روش برای تجسم موضوعات عینی و هم ذات پنداری با آموزه های تجسمی بسیار مفید است. در کنار همه ی مزایای بر شمرده به نوعی حالت درمانی نیز دارد و برای به مشارکت کشیدن فراگیران کم رو و خجالتی بسیار مفید است . این روش زمانی به اهداف کامل خود دسترسی پیدا می کند که به کرات اجرا شود تا فراگیران بتوانند ، نقش خود را پیدا نمایند. این روش در تمامی دروس استفاده نمی شود مثلاً در درس انشاء برای نشان دادن مفهومی چون جان بخشیدن به اشیاء این روش می تواند مورد استفاده قرار گیرد .

مراحل اجرای روش تدریس ایفای نقش

      انتخاب بازیگران- آماده سازی- بیان اهداف آموزشی- اجرای نمایش- پرسش از فراگیران- توضیح تکمیل و تعیین تکلیف .

10) روش تدریس پرسش و پاسخ

      در این روش از پرسش های استفاده می شود که دارای شرایط زیر باشند :

از کلمات ساده و قابل فهم تشکیل شود- واضح ، روشن و فاقد ابهام باشند- معقول و در حد توان ذهنی فراگیران باشد- مرتبط با جریان یادگیری و روند آموزش باشند- ترجیحاً بین همه ی فراگیران توزیع شود- فرصت پاسخ گویی در آن لحاظ شود- در پرسش و پاسخ شرایط پاسخگویی و آداب آن آموزش داده شود و ...

دلایل تغییر برنامه های درسی کتاب

1) تغییر رویکرد های آموزشی زبان فارسی و لزوم آن در دوره ی راهنمایی .

2) تغییر در سیاست ها و نگرش های آموزشی و برنامه ریزی .

3) ترویج فرهنگ مطالعه ، کتاب خوانی و پژوهش .

4) ادامه منطقی ساختار و محتوای کتاب های فارسی ابتدایی در دوره ی راهنمایی .

اهداف کلی برنامه درسی فارسی دوم راهنمایی

شناخت زبان و ابعاد آن ، شناخت ادبیات و ابعاد آن ، تقویت مهارت گوش دادن ، تقویت مهارت سخن گفتن ، تقویت مهارت خواندن ، تقویت مهارت نوشتن ، تقویت مهارت های نقد و تحلیل .

مهمترین اهداف و مهارت ها

الف) گوش دادن : دقت و تمرکز در سخن گوینده ، درک گفته های دیگران و تقویت مهارت خوب شنیدن ، دریافت پیام در گونه های مختلف زبانی ، توانایی پردازش و بررسی شنیده ها .

ب) سخن گفتن : برانگیختن و تشویق دانش آموزان به سخن گفتن در برابر جمع ، شرکت فعال در بحث و گفتگو ها ، تقویت روحیه ی پرسش گری و پاسخ گویی خلاق به پرسش ها ، توانایی بیان افکار و احساسات در قالب گفتار .

ج) تقویت مهارت خواندن : توانایی خواندن نثر و شعر با لحن و آهنگ مناسب ، توانایی بکار گیری کار افزار های مناسب در خواندن ، توانایی دریافت و پیام محوری متن ، تقویت توانایی مهارت خواندن و مطالعه .

د) تقویت مهارت نوشتن : تقویت مهارت نمادهای صوتی به نوشتاری ( املاء ) بهره گیری از مهارت های نگارشی ، توانایی نوشتن به گونه های زبان معیار ، توانایی بیان باورها ، احساسات و خواسته ها در قالب نوشته های گوناگون مانند : زندگی نامه ، روزنامه نویسی ، گزارش نویسی ( انشاء ) ، کسب مهارت در نوشتن خلاق .

ساختار کتاب فارسی دوم راهنمایی

      این کتاب علاوه بر مهارت خواندن ، شنیدن ، سخن گفتن و نوشتن نقد و تحلیل را نیز در بر دارد . کتاب با «ستایش» آغاز و به نیایش « ختم » می شود .

      کتاب حاضر شامل 21 درس می باشد و در هر فصل دو یا سه درس آورده شده است متون نظم و نثر به طور متعادل و مناسب توزیع شده است در آغاز هر فصل جمله یا بیتی زیبا که بیانگر محتوای فصل می باشد به منظور کاهش حجم روان خوانی بعد از هر دو فصل آمده است و دو درس آزاد و تعدادی تمرین تکمیل کردنی آمده است .

توصیه هایی مربوط به شعر خوانی

      عنوان شعر خوانی جایگزین عنوان با هم بخوانیم در دوره ی ابتدایی است این سروده ها گذشته از ایجاد نشاط زمینه ای مناسب برای بازآموزی شناخت واژگان ، آشنایی با ادبیات و فرهنگ ، تقویت ذوق و طرح مفاهیم ، ارزش ها و بایسته های اجتماعی ، اخلاقی ، دینی و فرهنگی است . اشعار همگی امروزی و از        شاعران معاصر کشور اند . ویژگی های این سروده ها عبارتند از :

الف) سروده با موضوع فصل پیوند دارند .

ب) از نظر موسیقی شعری و درون مایه هم خوان با متن و ذوق مخاطب اند .

ج) نمونه ها کوتاه انتخاب شده اند .

د) سعی شود سروده ها به صورت گروهی در کلاس اجرا شوند حفظ این اشعار الزامی نیست می توان از نوار یا وسایل مناسب موسیقی استفاده کرد تا تأثیر گذارتر باشد .

ر) از شعر خوانی ها املاء و مشق گفته نمی شود .

ز) از سروده ها در مناسبت ها با هماهنگی مدیر و مربی پرورشی می توان استفاده کرد .

بخش نوشتن

      این قسمت از کتاب برای تقویت مهارت های املایی ، انشایی و نگارشی و دستوری و بلاغی است تفکیک تدریس این قسمت با در نظر گرفتن دبیر جداگانه هرگز پذیرفته نیست ، تمرین ها منطبق بر آموزش های فارسی ( خواندن ) تدوین و تنظیم شده اند ، در این قسمت نیز مهارت های متنوع املایی آورده شده است که ارزش املایی دارند و همچنین مهارت های انشاء آورده شده است که هر دانش آموز به طور نسبی حدود چهل انشاء در طول سال خواهد نوشت که نشان دهنده ی اهمیت این موضوع در برنامه جدید فارسی است .

      در فعالیت های نوشتن از ظرفیت ها و امکانات گوناگون مانند جدول و تصویر بهره گرفته شده است. باید مجالی ایجاد کرد تا دانش آموز آزادانه و با اندیشیدن و مشورت کردن در فضایی آرام به «نوشتن» بپردازد.

توصیه ها و پیشنهاد های روش تدریس

       سعی شود فعالیت ها به طور همزمان انجام شود ؛ تمرین های مربوط به دانش های زبانی و ادبی باید پس از تدریس در کلاس انجام شود ؛ موضوعات انشاء متناسب با فصل و محتوای دروس پیوند دارند در نتیجه دانش آموز با ذهنی نسبتاً آماده به سراغ انشاء خواهد رفت ؛ حتماً دبیر باید درباره ی موضوع توضیح دهد و اینکه دانش آموزان با یکدیگر در گروه پیش از انشاء نوشتن مشورت کنند که این امر باعث تقویت ذهن دانش آموز برای نوشتن کمک می کند ؛ برای انشاء نوشتن توصیه شود از کتاب های کتابخانه استفاده شود .

      برای تشویق دانش آموزان بهترین انشاء ها در کلاس نصب شود و با هماهنگی مدیر در مراسم صبحگاهی خوانده شود .

      مجموعه ای از بهترین نوشته ها چاپ شود و برای مجلات رشد ارسال گردد .

در قسمت « نوشتن » جداولی که مربوط به مباحث دستوری است آورده شده است که نظارت و هدایت دبیر را می طلبد .

      ارزشیابی در پایان هر درس موقعیت را برای ارزشیابی مستمر فراهم می کند .

اهداف روان خوانی

الف) رشد و گسترش توانایی خواندن ؛ نماد های نوشتاری و تصویری زبان فارسی .

ب) توانایی دریافت ارتباط معنایی بخش های مختلف یک متن .

ج) توانایی پیام متن .

د) توانایی صامت خوانی ؛ بلند خوانی و تند خوانی

ه) توسعه و تقویت آداب و عادات پسندیده هنگام خواندن .

ز) آشنایی با نمونه های خوب نثر و نویسندگان خوب ادبیات داستانی .

ر) تعمق بخشیدن محتوای درس به کمک قصه و داستان در ذهن فراگیران .(1)

 

 

1) الگو برداری از گارگاه آموزشی ضمن خدمت ؛ تابستان 1388 .

طرح درس روزانه

 سال: دوم  راهنمایی   تعداد فراگير: 13نفر      کتاب : ادبیات فارسی

نام درس : درس ششم ؛ فروغ دانایی

تاريخ اجرا: 28 /7 / 88         دبير : زینب کامکار      مدت اجرا: 90 دقيقه

مدرسه: راهنمایی دخترانه حضرت زینب (س) چلگرد .

اهداف كلي : ( 5 دقیقه )

1) آشنایی با ارزش کتاب و تأثیر آن در دانش اندوزی

2) آشنایی با نقش کتاب و آثار مکتوب در غنی سازی فرهنگ ملل

3) آشنایی با عبد الرحمان جامی ( شاعر قرن نهم هجری و ... )

4) آشنایی گسترده تر با جمع مکسر ، تشبیه و ارکان آن

5) تقویت علاقه مندی به کتاب و کتاب خوانی

6) آشنایی با نکات کلیدی درس : ( بهترین دوست کتاب است )

اهداف جزيي :

       محتوای درس را به خوبی بفهمند ( شناختی )

محتوا و معانی بیت ها را به فارسی روان بازگردانند و در زندگی بکار ببرند. ( شناختی ، روانی حرکتی )

دیدگاه خود را در مورد اهمیت کتاب و کتاب خوانی با استفاده از فکر و اندیشه خود بیان کنند .( عاطفی ، روانی حرکتی )

       با آمدن روز کتاب و کتاب خوانی وظیفه و احساس خود را در رابطه با کتاب خواندن بیان کنند.(عاطفی)

 

 

 

اهداف رفتاري

1) دانش آموز پس از اتمام درس قادر خواهد بود.

2) دانش آموز می تواند از روی درس به آسانی و بدون غلط بخواند. ( کاربرد و تجزیه و ترکیب )

3) دانش آموز می داند که بهترین دوست و یار مهربان کتاب است و هیچ مزد و منتی بر سر او نمی گذارد.(دانش)

4) دانش آموز با زندگی جامی و سبک اشعار او آشنا می شود. ( دانش )

5) دانش آموز با تشبیه و جمع بستن کلمات ( جمع فارسی و عربی و جمع مکسر ) آشنا می شود. (دانش)

6) دانش آموز به مطالب و معانی اشعار گوش فرا می دهد و آن ها را یاد می گیرد. (درک)

7) دانش آموز مطالب گفته شده را در زمینه کتاب و اینکه فروغ دانایی کتاب می باشد را در زندگی بکار می برد. (کاربرد )

8) دانش آموز می داند که قصیده به چه قالب شعری گفته می شود. (دانش)

9) دانش آموز می داند که کتاب درباره تمامی مسائل چه در زمینه ی مذهبی و چه در زمینه ی علمی نکات ظریف و لطیفی را بیان می کند. (دانش)

10) دانش آموز می فهمد که هیچ گنجی بالاتر و با ارزش تر از کتاب نیست. (دانش)

11) دانش آموز با تفاوت اینکه علم بهتر است یا ثروت آشنا می شود. ( ارزشیابی )

12) دانش آموز با خواندن کتاب به اسرار گذشته و آینده پی خواهد برد. ( ارزشیابی )

فعاليتهاي قبل از تدريس : ( آماده سازي)( 5 دقیقه )

1- رعايت شئونات اسلامي 2- داشتن ظاهري آراسته 3- سلام واحوالپرسي 4- حضور وغياب  5- دقت در وضعيت جسمي وروحي دانش آموزان 6- دقت در وضعيت فيزيكي كلاس

 

 

ارزشيابي تشخيصي : (5دقيقه)

      ابتدا چند سؤال از دروس گذشته مطرح مي كنم كه دانش آموزان بايد بتوانند پاسخ دهند. مانند:

1) چند سفرنامه را با نویسندگان آنها نام ببرید؟ 2) ویژگی های اخلاق اسلامی را که ایرانیان در زمان های قبل داشته اند را بگویید؟ 3) به چه شاعرانی پیامبران شعر فارسی می گفته اند؟ 4) معانی واژگانی از جمله محضر ، غرس ، کاریز ، موقّر ، متین ، سوگواری ، جدال ، را بیان می کنند؟ 5) به چه کلماتی ، کلمات قصار می گویند؟ 6) ضرب المثل ها چه نوع جملاتی هستند؟ 7) مسلمانان ، نام فرزندان خود را از اسامی پیامبران و ائمه (ع) انتخاب می کنند ( نام فرزندان خود چه نقشی دارد ؟)

      مي توان سؤالاتي هم به صورت كوتاه پاسخ ويا چند گزينه اي كرد بطوري كه وقت كلاس گرفته نشود.

پيش نياز هاي درس:

      دستور زبان ( سال اول ) یکبار برای دانش آموزان مطرح می گردد ( توسط دبیر ) و از دانش آموزان خواسته می شود کتاب دستور زبان (دانش های زبانی و ادبی ) سال اول راهنمایی را بخوانند تا از آنها امتحان گرفته شود. ( مرور )

وسايل آموزشي وكمك آموزشي :

1) تخته سياه . 2) گچ.  3) كتاب درسي.  4) رايانه . 5)  سي دي وفيلم هاي آموزشي.  6) عكس هايي از شاعران و نویسندگان ( استان چهارمحال و بختیاری ).

مراحل تدريس : (15دقيقه)

ایجاد انگیزه :

      یکی از دانش آموزان از روی درس ششم به صورت زیبا می خواند به طوری که دانش آموزان متوجه وزن و قالب شعر بشوند .

معلم :

1) بچه های عزیز آیا می دانید این شعر در چه قالبی سروده شده است ؟

2) چه کسی می تواند نکات کلیدی درس را بیان کند ؟

3) آیا می دانید در بیت « درونش همچو غنچه از ورق پُر به قیمت هر ورق زآن یک طبق دُر »

کدام یک از زیبایی های سخن بکار رفته است ؟

4) آیا می دانید کلمات تقریر ، رفتگان ، مقاصد به ترتیب چه نوع جمع هایی هستند ؟

معلم :

       خب عزيزان همانطور كه با خواندن صحیح شعر آشنا شدید و به سؤالات آن پاسخ دادید حالا به درس جدید توجه نمایید .

      همانطور که در جلسات قبل دانش آموزان را گروه بندی نموده بودیم آنها را نزدیک به هم قرار می دهیم تا اگر مطلبی را قرار شد به صورت گروهی کار کنند آماده باشند .

فعاليت هاي حين تدريس: (30 دقيقه)

      روش تدریس : 1) به صورت پرسش و پاسخ ، 2) بارش مغزی ، 3) آموزش انفرادی ، که ابتدا معلم از روی شعر می خواند سپس از دانش آموز می خواهیم که ابتدا معنی نماید و سپس معلم اشکالات را اصلاح می نماید و به دانش آموز نمی گوییم که معنی شما غلط می باشد ( هر چند که غلط باشد ) ( تشویق می نماییم نه تضعیف ) بلکه می خواهیم ( معلم ) معنی را کامل بیان کنیم .

4) به صورت گروهی یا دسته جمعی ( همانطور که بیان شد دانش آموزان را ، گروه بندی کرده بودیم ) :

الف ) گروه فردوسی ، ب) گروه حافظ ، ج) گروه سعدی ، د) گروه مولانا . برای انتخاب سر گروه این گروه ها سعی می شود که از دانش آموزانی که درس آنها برتر می باشد استفاده گردد.  به عنوان مثال : به گروه سعدی می گوییم از روی شعر بخوانند .

روش ارائه ي درس : (20 دقيقه)

      دانش آموزان را به صورت گروهی می نشانیم و آنها آماده درس جدید هستند .

معلم : دانش آموزان عزیز درس فروغ دانایی را به مدت 3 دقیقه مرور کنید و بعد سؤالاتی را مطرح می نمایم .

معلم : آیا کسی از میان شما آماده ی پاسخ گویی هست ؟

دانش آموزان : بله ، همه آماده هستیم .

معلم : شکوفه از گروه فردوسی بگو ببینم : دانایی به چه چیزی تشبیه شده است ؟

دانش آموز : شکوفه : دانایی به روشنایی اول صبح تشبیه شده است .

معلم : احسنت  شکوفه ، بفرما بنشین .

معلم : شکوفه شما از گروه فردوسی بگو ببینم ، نشانه های جمع فارسی و نشانه های جمع عربی این درس را بیان کن ؟

شکوفه : تقریر، (جمع مکسر) ، رفتگان، (جمع فارسی) ، مقاصد ، (جمع مکسر) ، تقریرات ، (جمع عربی) .

معلم : احسنت بفرمایید بنشینید .

معلم : حمیرا از گروه حافظ ، در کدام ابیات این شعر زیبایی سخن وجود دارد ؟

حمیرا : درونش همچو غنچه از ورق پر و ... ( تشبیه )

معلم : احسنت بفرما بنشین .

معلم : آفرین بچه ها همه سؤالاتی را که پرسیدم پاسخ دادید حالا خوب توجه کنید تا بیشتر در مورد این درس مطالب را فراگیرید .

معلم : همانطور که می دانید کتاب ارزش بسیار زیادی در زندگی انسان دارد با توجه به معنای شعر می توان گفت که کتاب همانند طلوع خورشید است که با خواندن آن مقادیر بیشتری از ذهن ما روشن می شود و به معلومات و دانش ما افزوده می گردد چرا که می توانیم از تجربیات گذشتگان استفاده نماییم و نخواهیم که همان کارها را خودمان تکرار کنیم تا خوب یا بد آن را متوجه شویم بلکه بتوانیم از ادامه کارهای آنها پیش برویم و این خصوصیت از بهترین خصوصیات کتاب می باشد که با بزرگترین گنج ها هم نمی توان آن را مقایسه کرد  و شاعر برای بهتر شناساندن کتاب و زیباتر کردن سخن خود ، درباره کتاب چنین گفته است :

« بُوَد بی مزد و منت اوستادی » و بار دیگر کتاب را همچون « غنچه ای » تشبیه کرده است که پر از برگ است . و تا باز نشود نمی توان قیمتی برای آن در نظر گرفت .

 

پاسخ به خود ارزیابی ها :

سؤال اول : همگرا ، یعنی جواب آن در خود درس است .

سؤال دوم : بینابین ، یعنی پاسخ آن نیمی از آموخته های خود دانش آموز می باشد و نیم از آن خارج از کتاب است .

سؤال سوم : واگرا ، که دانش آموز پاسخ سؤال را از چیز هایی که خوانده یا شنیده است پاسخ می دهد .

سؤال چهارم : طرح این سؤال به عهده خود دانش آموز می باشد .

دانش آموز : در جمله ی کتاب همچون غنچه ای پر از برگ است ارکان تشبیه را مشخص کنید .

معلم : بچه ها با اندکی دقت در می یابیم که هر تشبیه چهار قسمت یا رکن دارد :

الف) رکن اول « کتاب » است که به چیزی تشبیه شده است. (مشبه)

ب) رکن دوم « غنچه » است که کتاب را به آن تشبیه کرده ایم. ( مشبه به )

ج) رکن سوم « شباهتی » است که بین این دو وجود دارد ( پر بودن ). ( وجه شبه)

د) رکن چهارم کلمه ای است که تشبیه کتاب به غنچه را برقرار می سازد که در جمله ی فوق « همچون » این نقش را دارد. ( ادات تشبیه )

      توضیح اینکه گاهی اوقات شاعر رکن سوم و چهارم را حذف می کند و هر تشبیه دو طرف دارد 1) طرف اول ( مشبه ) 2) طرف دوم ( مشبه به ) .

دانش آموز : منظور شاعر در آخرین بیت که می گوید : « وقتی کتاب می خوانی ، مقصد اصلی را فراموش نکن » چیست ؟

معلم : به هر عنوانی که از کتاب استفاده می کنی هدف اصلی رسیدن به دانایی است و هدف نهایی را فراموش نکن .

دانش آموز : شاعر در توصیف کتاب ، به چه نوع کتاب هایی اشاره کرده است ؟

معلم : کتاب احادیث پیامبر را برای ما بیان می کند. گاهی هم تاریخ گذشتگان را بیان می کند .

دانش آموز : جمع مکسر چه نوع جمعی است ؟

معلم : نوع دیگری از جمع در فارسی وجود دارد که از زبان عربی به فارسی راه یافته است به این نوع جمع ها « جمع مکسر » می گویند و هیچگاه با علامت های جمع فارسی نباید جمع بسته شود .

مکسر ، یعنی درهم ریخته شده که به سه صورت ساخته می شود : الف ) گاهی با اضافه کردن یک حرف به کلمه مانند : معدن = معادن ، ب) گاهی با کم کردن یک حرف از کلمه مانند : کتاب = کتب ، ج) گاهی با تغییر حرکت مانند : اَسَد = اُسُد .

دانش آموز : نشانه های جمع فارسی و نشانه های جمع عربی کدامند ؟

معلم : به این واژه ها توجه کنید و مفرد آنها را بیان کنید .

      اخبار ، لطایف ، اسرار ، مقاصد ، جانوران ، هزاران ، تقریرات .

دانش آموزان : خبر ، لطیفه ، ِسر ، مقصد ، جانور ، هزار ، تقریر .

معلم : همانطور که در مثال های بالا مشاهده کردید ، اخبار = جمع مکسر ، لطایف = جمع مکسر ، اسرار = جمع مکسر ، هزاران = جمع فارسی ، تقریرات = جمع عربی .

      پس نتیجه می گیریم که نشانه های جمع فارسی ( ا ن ها ) و نشانه های جمع عربی ( و ن ین ات ) می باشد و کلماتی از قبیل ( لطایف ، اسرار ، مقاصد ) جمع مکسر هستند که در سؤال دانش آموز قبلی پاسخ داده شد .

      در آخر کلاس اگر وقت اضافه آورده باشیم کتابی از کتاب خانه آورده می شود راجع به همان درس از کتاب های جامی آورده می شود و دانش آموزان را با زندگی و اشعار شاعر بیشتر آشنا می کنیم این امر هم به روان خوانی دانش آموز کمک می کند هم به جمله نویسی او و هم در زمینه انشاء نوشتن کمک می کند.

جمع بندي ( 3 دقيقه )

      نكات مهم درس را روي تخته كلاس مي نويسم . 1) فروغ دانایی ( دانایی به روشنایی اول صبح تشبیه شده ). 2) کتاب بهترین دوست انسان است . 3) جامی شاعر قرن نهم . 4) کتاب احادیث پیامبر و تاریخ گذشتگان را بیان می کند. 5) کتاب همانند غنچه می باشد (تشبیه ). 6) توضیحات تشبیه و جمع فارسی و جمع عربی و جمع مکسر همانطور که در فوق آوردیم ارائه می گردد .

ارزشيابي تكويني : (آزمون پيشرفت تحصيلي) ( 5 دقیقه )

     چند سؤال به صورت شفاهی از دانش آموزان پرسیده می شود و همچنین از دانش آموزان می خواهیم که هر کدام یک لغت بگویند سپس از آنها می خواهیم به صورت گروهی بنشینند و درباره ی کلمات گفته شده یک بند یا یک پاراگراف یا متن زیبا بنویسند در پایان به بهترین نوشته کارت تشویقی داده می شود .

تحليل ، آزمون پيشرفت تحصيلي :

      با توجه به پاسخگويي دانش آموزان نتيجه گيري مي كنيم كه كدام قسمت درس را دانش آموزان به خوبي فرا گرفته اند .

تعيين تكليف: ( 2 دقيقه)

      از دانش آموزان می خواهم که لغات مهم درس را از آخر کتاب پیدا کنند و معنی آنها را بنویسند و انجام تمرین های درس که به عهده دانش آموز می باشد که در منزل انجام دهد .

مهارت هاي زندگي :

      آشنایی با داستان های قرآن و بکار گیری آنها در زندگی روزمره  و همچنین کسب تجربه و استفاده مطلوب از کتاب در هر زمان و هر مکان و هر شرایطی امکان پذیر می باشد و انسان را به آرزوهایش می رساند .

این طرح درس به عنوان نمونه ای از اجرای تدریس « دبیر زینب کامکار » از درس ششم کتاب ادبیات فارسی دوم راهنمایی می باشد که تهیه گریده و امید است که با توجه به مطالب گرد آوری شده مورد قبول واقع گردد .

 

با آرزوی توفیق.

 

 

منابع و مأخذ

1) قرآن مجيد .

2)  نهج البلاغه علي (ع) .

3) آشنایی اجمالی با مهمترین روش های تدریس ؛ تهیه کننده: فریدون اکبری .

4) كتاب روش ها وفنون تدريس ؛ دوره ي تربيت معلم

5) کتاب ادبیات فارسی سال دوم شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، انتشارات : شرکت افست سهامی عام .

6) کتاب روانشناسی کودک ؛ هربرت جانسون .

7)  مجلات رشد وپيوند .

8) مجله رشد نوجوان ، سال 21 ، شماره 1 مسلسل 159 و شماره 8 .

9) کتاب روانشناسی تربیتی .

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 16:52  توسط محسن راستی  | 

تحقیق خانم کامکار 1388

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان اثر : آموزش ویژگی های تدریس اثر بخش به معلمان

نام و نام خانوادگی صاحب اثر : زینب کامکار

دبیر : ادبیات فارسی ، مدرک تحصیلی : لیسانس

استان : چهارمحال و بختیاری

شهرستان ، منطقه : شهرکرد ، کوهرنگ

نام آموزشگاه : مدرسه راهنمایی دخترانه حضرت

زینب (س) چلگرد

تلفن : 2222098 - 0381       20/ 10/ 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               مقاله : آموزش ویژگی های تدریس اثر بخش به معلمان

           فراخوان تجارب و طراحی آموزشی ( جهت کمسیون بهبود و کیفیت بخشی به فرآیند یاد دهی و یادگیری

           (دوره ی راهنمایی تحصیلی استان چهارمحال و بختیاری ).         ( تهیه کننده : زینب کامکار )

 

           کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی عمومی استان .

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

1) چکیده......................................................................................................................................    الف

2) مقدمه ...................................................................................................................................... ب

3) آشنایی اجمالی با مهمترین روش های تدریس .....................................................................   1

4) روش توضیحی ........................................................................................................................ 1

5) الگوی پیش سازماندهنده ....................................................................................................... 2

6) ویژگی های یادگیری معنا دار ...............................................................................................    2

7) انواع پیش سازمان دهنده ها .................................................................................................  3

8) روش تدریس بیان فکر ............................................................................................................ 4

9) روش تدریس مبتنی بر خلاقیت .............................................................................................. 5

10) روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی ....................................................................................  5

11) روش تدریس کشف مفاهیم .................................................................................................. 6

12) روش تدریس بحث گروهی .................................................................................................  6

13) روش تدریس بارش مغزی ....................................................................................................    6

14) روش تدریس مبتنی بر ایفای نقش .......................................................................................    6

15) روش تدریس پرسش و پاسخ .................................................................................................  7

16) دلایل تغییر برنامه های درسی کتاب ...................................................................................... 7

17) اهداف کلی درسی ................................................................................................................ 7

18) ساختار کتاب فارسی دوم ....................................................................................................... 8

19) توصیه های مربوط به شعر خوانی .........................................................................................  8

20) بخش نوشتن ...........................................................................................................................   9

21) توصیه ها و پیشنهاد های روش تدریس ................................................................................. 9

22) اهداف روان خوانی .............................................................................................................    10

23) طرح درس روزانه .................................................................................................................    11

24) فهرست منابع و مأخذ ............................................................................................................ 19

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 16:51  توسط محسن راستی  | 

تحقیق خانم کامکار

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان اثر : آموزش ویژگی های تدریس اثر بخش به معلمان

نام و نام خانوادگی صاحب اثر : زینب کامکار

دبیر : ادبیات فارسی ، مدرک تحصیلی : لیسانس

استان : چهارمحال و بختیاری

شهرستان ، منطقه : شهرکرد ، کوهرنگ

نام آموزشگاه : مدرسه راهنمایی دخترانه حضرت

زینب (س) چلگرد

تلفن : 2222098 - 0381       20/ 10/ 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               مقاله : آموزش ویژگی های تدریس اثر بخش به معلمان

           فراخوان تجارب و طراحی آموزشی ( جهت کمسیون بهبود و کیفیت بخشی به فرآیند یاد دهی و یادگیری

           (دوره ی راهنمایی تحصیلی استان چهارمحال و بختیاری ).         ( تهیه کننده : زینب کامکار )

 

           کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی عمومی استان .

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

1) چکیده......................................................................................................................................    الف

2) مقدمه ...................................................................................................................................... ب

3) آشنایی اجمالی با مهمترین روش های تدریس .....................................................................   1

4) روش توضیحی ........................................................................................................................ 1

5) الگوی پیش سازماندهنده ....................................................................................................... 2

6) ویژگی های یادگیری معنا دار ...............................................................................................    2

7) انواع پیش سازمان دهنده ها .................................................................................................  3

8) روش تدریس بیان فکر ............................................................................................................ 4

9) روش تدریس مبتنی بر خلاقیت .............................................................................................. 5

10) روش تدریس مبتنی بر تفکر انتقادی ....................................................................................  5

11) روش تدریس کشف مفاهیم .................................................................................................. 6

12) روش تدریس بحث گروهی .................................................................................................  6

13) روش تدریس بارش مغزی ....................................................................................................    6

14) روش تدریس مبتنی بر ایفای نقش .......................................................................................    6

15) روش تدریس پرسش و پاسخ .................................................................................................  7

16) دلایل تغییر برنامه های درسی کتاب ...................................................................................... 7

17) اهداف کلی درسی ................................................................................................................ 7

18) ساختار کتاب فارسی دوم ....................................................................................................... 8

19) توصیه های مربوط به شعر خوانی .........................................................................................  8

20) بخش نوشتن ...........................................................................................................................   9

21) توصیه ها و پیشنهاد های روش تدریس ................................................................................. 9

22) اهداف روان خوانی .............................................................................................................    10

23) طرح درس روزانه .................................................................................................................    11

24) فهرست منابع و مأخذ ............................................................................................................ 19

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 16:51  توسط محسن راستی  | 

عملکرد 4 ماه گروه آموزشی راهنمایی

 

 

 

گزارش عملکرد 4 ماهه اول سال تحصیلی 1389-1388 واحد گروههای آموزشی راهنمایی  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ

 

 

1-تشکیل شورای هماهنگی وارسال کپی صورتجلسه آن به سازمان

 

2-تعیین وسیله نقلیه وراننده در ابتدای سال

 

3-تامین بسیاری از هزینه های گروههای اموزشی از محل اعتبارات جاری اداره با هماهنگی مدیر ومعاونان محترم

 

4-بازدید از 19 آموزشگاه از مجموع 22 آموزشگاه راهنمایی شهرستان از 1تا2 بار وانجام ارزیابی از 130 کلاس درس

5- ارزیابی از امور اداری واجرایی مدارس توسط کارشناس هماهنگی گروهها

 

6-ارائه بازخورد ارزیابی ها به مدارس ظرف حداکثر 10 روزدر قالب یک فرم واحد  ودرخواست از مدیران مبنی بر اینکه دلایل ضعف و عقب ماندگی ها را بررسی  نموده ونتایج اقدامات خود -  در راستای رفع نقایص -  رابه مدیریت  ارسال نمایند.

 

7-درخواست تشویقی برای همکاران خلاق وفعال(بطوریکه برای 1 نفراز همکاران لوح سپاس صادر شد و برای 17 نفر نیز-  از شورای تشویق شهرستان -  تقاضای تشویقی گردید).

 

8-بازخورد ارزیابی های کارشناس و اعضای گروهها به مدیریت و سایر مسولان

 

9-برگزاری کارگاه فارسی اول ودوم راهنمایی ،صدورگواهی شرکت در دوره وارسال غیبت غایبان

 

10-توزیع سی دی های واصله ازسوی  سازمان وسرگروههای درسی شهرستان بین مدارس  (مانندسی دی های مربوط به آمادگی دفاعی ،قرآن،جغرافیا،علوم تجربی و غنی سازی تجارب یادگیری)

 

11-تشکیل دو جلسه در خصوص کمیسیون یاددهی- یادگیری وتهیه جزوه آموزشی پیرامون 9روش تدریس فعال وارسال به مدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

12-فراخوان تجارب یادگیری ،چارت،بروشور،مقاله،نقد و تحلیل کتب و..طی یک بخشنامه ی واحد در راستای پیشبرد اهداف کمیسیون وفعال سازی معلمان

 

13-انجام اموراداری مرتبط  مانند صدور ماموریت بازدید همکاران ،پاسخ به نامه های سازمان و اداره،ارسال بخشنامه وجزوات آموزشی  به مدارس ،تحویل آثار مدیران و دبیران به سازمان درموعد مقرر و درخواست خرید ملزومات مورد نیازووسایل پذیرایی

 

14-تشکیل بایگانی جهت گزارشات  اعضا وکارشناس و بازخوردها و فعالیت کمیسیونها

 

15-مقدمه سازی تشکیل بانک سوالات بصورت کاغذی و نرم افزاری

 

16-تهیه و تدوین دفتر مواد ووسایل کمک آموزشی توزیعی بین مدارس در سالهای قبل ،با کمک بررسی حواله ها و اسناد باقیمانده از سنوات گذشته جهت توزیع عادلانه و هوشمندانه وسایل جدید

 

17-تهیه و تدوین دفتر ثبت سی دی و  نرم افزارها و شماره گذاری آنها جهت اشراف بر آنها و پاسخگویی سریع به نیاز مدارس و سایر ارباب رجوع

 

18- تهیه و تدوین فرم بازدید از کلاس درس که در تدوین آن نظرات اعضای گروهها ،کارشناسان اداره وبرخی مدیران لحاظ گردید

 

19- امحاء اوراق اضافه و پاکسازی فضاها

 

20-تهیه بیش از 100 جلد کتاب جهت غنای بیشتر کتابخانه ی گروههابا کمک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

21- تلاش  جهت شفاف سازی و آسان سازی مراحل انجام کارها و تهیه تمام فرمهای مورد نیاز

22-تلاش در جهت افزایش مشترکان مجلات رشد

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 16:46  توسط محسن راستی  | 

عملکرد 4 ماه گروه آموزشی ابتدایی

 

 

 

گزارش عملکرد 4 ماهه اول سال تحصیلی 1389-1388 واحد گروههای آموزشی ابتدایی  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ

 

 

1-تشکیل شورای هماهنگی وارسال کپی صورتجلسه آن به سازمان

 

2-تعیین وسیله نقلیه وراننده در ابتدای سال

 

3-تامین بسیاری از هزینه های گروههای اموزشی از محل اعتبارات اداره باهمکاری مدیر ومعاونان محترم

 

4-بازدید از 40 آموزشگاه ابتدایی بین 1 تا 2 بار و161 کلاس درس

 

5-بازدید از امور اداری واجرایی مدارس توسط سرگروه مدیران وهماهنگ کننده ی گروههای آموزشی

 

6-بازخورد ارزیابی گروههای آموزشی به مدارس ظرف حداکثر 10 روزدر قالب یک فرم واحد  ودرخواست از مدیران مبنی بر اینکه دلایل ضعف و عقب ماندگی ها را مشخص وشرح اقدامات خود رابه مدیریت ارسال نمایند.

 

7-درخواست تشویقی برای همکاران خلاق وفعال(که در این راستا 3 نفر از همکاران لوح سپاس دریافت کردند وبرای 42 نفر نیزاز شورای تشویق ، درخواست تشویقی شده است).

 

8-بازخورد ارزیابی های کارشناس و اعضای گروهها به مدیریت و سایر مسولان

 

9-برگزاری کارگاه آموزشی مربیان پیش دبستانی وصدور گواهی شرکت در کارگاه جهت همکاران  شرکت کننده

10- تکثیر وتوزیع سی دی های واصله ازسوی  سازمان وسرگروههای درسی شهرستان بین مدارس  

 

11-تشکیل جلسات  در خصوص انجام امور دبیرخانه ی علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

12-فراخوان تجارب یادگیری ،چارت،بروشور،مقاله،نقد و تحلیل کتب و..طی یک بخشنامه ی واحد در راستای فعال سازی آموزگاران ومدیران وپیشبرد اهداف دبیرخانه

 

13-انجام اموراداری مرتبط مانند صدور ماموریت بازدید همکاران ،پاسخ به نامه های سازمان و اداره،ارسال بخشنامه به مدارس ،تحویل آثار مدیران و دبیران  به استان و درخواست خرید ملزومات مورد نیازووسایل پذیرایی

 

14-تشکیل بایگانی جهت گزارشات  اعضا وکارشناس و بازخوردها و فعالیت کمیسیونها

 

15-مقدمه سازی تشکیل بانک سوالات بصورت کاغذی و نرم افزاری

 

16-تهیه و تدوین دفتر مواد ووسایل کمک آموزشی توزیعی بین مدارس در سالهای قبل ،با کمک بررسی حواله ها و اسناد باقیمانده از سنوات گذشته جهت توزیع عادلانه و هوشمندانه وسایل جدید

 

17-تهیه و تدوین دفتر ثبت سی دی و  نرم افزارها و شماره گذاری آنها جهت اشراف بر آنها و پاسخگویی سریع به نیاز مدارس و سایر ارباب رجوع

 

18- تهیه و تدوین فرم بازدید از کلاس درس که در تدوین آن نظرات اعضای گروهها ،کارشناسان اداره وبرخی مدیران لحاظ گردید

 

19- امحاء اوراق اضافه و پاکسازی فضاها

 

20-تهیه بیش از 100 جلد کتاب جهت غنای بیشتر کتابخانه ی گروههابا کمک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

21- تلاش  جهت شفاف سازی و آسان سازی مراحل انجام کارها و تهیه تمام فرمهای مورد نیاز

22-تلاش در جهت افزایش مشترکان مجلات رشد

23انجام امور مربوط به پیکهای بهاری

24-اجرای آزمون علمی در سطح  همه ی مدارس ابتدایی شهرستان به استثنای مدارس منطقه ی موگویی

25 –اخذ 10 فقره مدل سر و گردن و20 کیت آموزشی علوم ابتدایی از استان

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 16:43  توسط محسن راستی  | 

گزارش عملکرد 3 ماه اول سال 89

 

 

 

گزارش عملکرد 4 ماهه اول سال تحصیلی 1389-1388 واحد گروههای آموزشی ابتدایی  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ

 

 

1-تشکیل شورای هماهنگی وارسال کپی صورتجلسه آن به سازمان

 

2-تعیین وسیله نقلیه وراننده در ابتدای سال

 

3-تامین بسیاری از هزینه های گروههای اموزشی از محل اعتبارات اداره باهمکاری مدیر ومعاونان محترم

 

4-بازدید از 40 آموزشگاه ابتدایی بین 1 تا 2 بار و161 کلاس درس

 

5-بازدید از امور اداری واجرایی مدارس توسط سرگروه مدیران وهماهنگ کننده ی گروههای آموزشی

 

6-بازخورد ارزیابی گروههای آموزشی به مدارس ظرف حداکثر 10 روزدر قالب یک فرم واحد  ودرخواست از مدیران مبنی بر اینکه دلایل ضعف و عقب ماندگی ها را مشخص وشرح اقدامات خود رابه مدیریت ارسال نمایند.

 

7-درخواست تشویقی برای همکاران خلاق وفعال(که در این راستا 3 نفر از همکاران لوح سپاس دریافت کردند وبرای 42 نفر نیزاز شورای تشویق ، درخواست تشویقی شده است).

 

8-بازخورد ارزیابی های کارشناس و اعضای گروهها به مدیریت و سایر مسولان

 

9-برگزاری کارگاه آموزشی مربیان پیش دبستانی وصدور گواهی شرکت در کارگاه جهت همکاران  شرکت کننده

10- تکثیر وتوزیع سی دی های واصله ازسوی  سازمان وسرگروههای درسی شهرستان بین مدارس  

 

11-تشکیل جلسات  در خصوص انجام امور دبیرخانه ی علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

12-فراخوان تجارب یادگیری ،چارت،بروشور،مقاله،نقد و تحلیل کتب و..طی یک بخشنامه ی واحد در راستای فعال سازی آموزگاران ومدیران وپیشبرد اهداف دبیرخانه

 

13-انجام اموراداری مرتبط مانند صدور ماموریت بازدید همکاران ،پاسخ به نامه های سازمان و اداره،ارسال بخشنامه به مدارس ،تحویل آثار مدیران و دبیران  به استان و درخواست خرید ملزومات مورد نیازووسایل پذیرایی

 

14-تشکیل بایگانی جهت گزارشات  اعضا وکارشناس و بازخوردها و فعالیت کمیسیونها

 

15-مقدمه سازی تشکیل بانک سوالات بصورت کاغذی و نرم افزاری

 

16-تهیه و تدوین دفتر مواد ووسایل کمک آموزشی توزیعی بین مدارس در سالهای قبل ،با کمک بررسی حواله ها و اسناد باقیمانده از سنوات گذشته جهت توزیع عادلانه و هوشمندانه وسایل جدید

 

17-تهیه و تدوین دفتر ثبت سی دی و  نرم افزارها و شماره گذاری آنها جهت اشراف بر آنها و پاسخگویی سریع به نیاز مدارس و سایر ارباب رجوع

 

18- تهیه و تدوین فرم بازدید از کلاس درس که در تدوین آن نظرات اعضای گروهها ،کارشناسان اداره وبرخی مدیران لحاظ گردید

 

19- امحاء اوراق اضافه و پاکسازی فضاها

 

20-تهیه بیش از 100 جلد کتاب جهت غنای بیشتر کتابخانه ی گروههابا کمک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

21- تلاش  جهت شفاف سازی و آسان سازی مراحل انجام کارها و تهیه تمام فرمهای مورد نیاز

22-تلاش در جهت افزایش مشترکان مجلات رشد

23انجام امور مربوط به پیکهای بهاری

24-اجرای آزمون علمی در سطح  همه ی مدارس ابتدایی شهرستان به استثنای مدارس منطقه ی موگویی

25 –اخذ 10 فقره مدل سر و گردن و20 کیت آموزشی علوم ابتدایی از استان

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 16:40  توسط محسن راستی  | 

عملکرد گروه راهنمایی

 

 

 

گزارش عملکرد 4 ماهه اول سال تحصیلی 1389-1388 واحد گروههای آموزشی راهنمایی  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ

 

 

1-تشکیل شورای هماهنگی وارسال کپی صورتجلسه آن به سازمان

 

2-تعیین وسیله نقلیه وراننده در ابتدای سال

 

3-تامین بسیاری از هزینه های گروههای اموزشی از محل اعتبارات جاری اداره با هماهنگی مدیر ومعاونان محترم

 

4-بازدید از 19 آموزشگاه از مجموع 22 آموزشگاه راهنمایی شهرستان از 1تا2 بار وانجام ارزیابی از 130 کلاس درس

5- ارزیابی از امور اداری واجرایی مدارس توسط کارشناس هماهنگی گروهها

 

6-ارائه بازخورد ارزیابی ها به مدارس ظرف حداکثر 10 روزدر قالب یک فرم واحد  ودرخواست از مدیران مبنی بر اینکه دلایل ضعف و عقب ماندگی ها را بررسی  نموده ونتایج اقدامات خود -  در راستای رفع نقایص -  رابه مدیریت  ارسال نمایند.

 

7-درخواست تشویقی برای همکاران خلاق وفعال(بطوریکه برای 1 نفراز همکاران لوح سپاس صادر شد و برای 17 نفر نیز-  از شورای تشویق شهرستان -  تقاضای تشویقی گردید).

 

8-بازخورد ارزیابی های کارشناس و اعضای گروهها به مدیریت و سایر مسولان

 

9-برگزاری کارگاه فارسی اول ودوم راهنمایی ،صدورگواهی شرکت در دوره وارسال غیبت غایبان

 

10-توزیع سی دی های واصله ازسوی  سازمان وسرگروههای درسی شهرستان بین مدارس  (مانندسی دی های مربوط به آمادگی دفاعی ،قرآن،جغرافیا،علوم تجربی و غنی سازی تجارب یادگیری)

 

11-تشکیل دو جلسه در خصوص کمیسیون یاددهی- یادگیری وتهیه جزوه آموزشی پیرامون 9روش تدریس فعال وارسال به مدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

12-فراخوان تجارب یادگیری ،چارت،بروشور،مقاله،نقد و تحلیل کتب و..طی یک بخشنامه ی واحد در راستای پیشبرد اهداف کمیسیون وفعال سازی معلمان

 

13-انجام اموراداری مرتبط  مانند صدور ماموریت بازدید همکاران ،پاسخ به نامه های سازمان و اداره،ارسال بخشنامه وجزوات آموزشی  به مدارس ،تحویل آثار مدیران و دبیران به سازمان درموعد مقرر و درخواست خرید ملزومات مورد نیازووسایل پذیرایی

 

14-تشکیل بایگانی جهت گزارشات  اعضا وکارشناس و بازخوردها و فعالیت کمیسیونها

 

15-مقدمه سازی تشکیل بانک سوالات بصورت کاغذی و نرم افزاری

 

16-تهیه و تدوین دفتر مواد ووسایل کمک آموزشی توزیعی بین مدارس در سالهای قبل ،با کمک بررسی حواله ها و اسناد باقیمانده از سنوات گذشته جهت توزیع عادلانه و هوشمندانه وسایل جدید

 

17-تهیه و تدوین دفتر ثبت سی دی و  نرم افزارها و شماره گذاری آنها جهت اشراف بر آنها و پاسخگویی سریع به نیاز مدارس و سایر ارباب رجوع

 

18- تهیه و تدوین فرم بازدید از کلاس درس که در تدوین آن نظرات اعضای گروهها ،کارشناسان اداره وبرخی مدیران لحاظ گردید

 

19- امحاء اوراق اضافه و پاکسازی فضاها

 

20-تهیه بیش از 100 جلد کتاب جهت غنای بیشتر کتابخانه ی گروههابا کمک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

21- تلاش  جهت شفاف سازی و آسان سازی مراحل انجام کارها و تهیه تمام فرمهای مورد نیاز

22-تلاش در جهت افزایش مشترکان مجلات رشد

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 16:39  توسط محسن راستی  | 

عملکرد گروه متوسطه

 

 

 

گزارش عملکرد 4 ماهه اول سال تحصیلی 1389-1388 واحد گروههای آموزشی متوسطه  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کوهرنگ

 

 

1-تشکیل شورای هماهنگی وارسال کپی صورتجلسه آن به سازمان

 

2-تعیین وسیله نقلیه وراننده در ابتدای سال

 

3-تامین بسیاری از هزینه های گروههای اموزشی از محل اعتبارات جاری اداره با همکاری مدیر ومعاونان محترم

 

4-بازدید از11 آموزشگاه شهرستان بین 1تا2 بارو ارزیابی 86 کلاس درس

 

5-بازخورد ارزیابی کارشناس هماهنگی به مدارس بلافاصله طی  بازدید(بصورت یادداشت خصوصی یا گزارش رسمی)

 

6-بازدید از امور اداری و اجرایی مدارس توسط سرگروه مدیران متوسطه

 

7- بازخورد ارزیابی گروههای آموزشی به مدارس ظرف حداکثر 10 روزدر قالب یک فرم واحد  ودرخواست از مدیران مبنی بر اینکه دلایل ضعف و عقب ماندگی ها را مشخص کرده و شرح اقدامات خود  را – در این زمینه – به مدیریت ارسال نمایند.

 

8-درخواست تشویقی برای همکاران خلاق وفعال (بطوریکه در این راستا 2 نفر از همکاران مورد تشویق قرار گرفته وبرای 23 نفر نیز درخواست تشویقی شده است).

 

9-بازخورد ارزیابی های کارشناس و اعضای گروهها به مدیریت و سایر دست اندر کاران

 

10-برگزاری کارگاه آموزشی منطق (2بار) وفیزیک (1بار) و صدورگواهی شرکت در کارگاه و صدور غیبت غایبان

 

11- تکثیر وتوزیع سی دی های واصله ازسوی  سازمان وسرگروههای درسی شهرستان بین مدارس  (دراین راستا صدها حلقه سی دی تکثیر وبه مدارس ارسال شد).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-فراخوان مقاله ، تجارب یادگیری ،چارت،بروشور، نقد و تحلیل کتب و.. درراستای  ارتقاء علمی و فعال سازی دبیران ودانش آموزان شهرستان

 

13-انجام اموراداری مرتبط با شغل مانند صدور ماموریت بازدید همکاران ،پاسخ به نامه های سازمان و اداره،ارسال بخشنامه  به مدارس ،تحویل آثار مدیران و دبیران  به سازمان در موعد مقرر و درخواست خرید ملزومات مورد نیازووسایل پذیرایی

14-ارسال مستمر وفراوان متون و جزوات آموزشی  ونمونه سوالات استاندارد به مدارس

15-تشکیل بایگانی جهت گزارشات کارشناس ،اعضا ی گروهها، مستندات فعالیت های گوناگون و بازخوردها در محل گروههای آموزشی

 

16-مقدمه سازی تشکیل بانک سوالات بصورت کاغذی و نرم افزاری

 

17-تهیه و تدوین دفتر مواد ووسایل کمک آموزشی توزیعی بین مدارس در سالهای قبل از طریق  بررسی حواله ها و اسناد باقیمانده از سنوات گذشته جهت توزیع عادلانه و هوشمندانه وسایل جدید

 

18-تهیه و تدوین دفتر ثبت سی دی و  نرم افزارها و شماره گذاری آنها جهت اشراف بر آنها و پاسخگویی سریع به نیاز مدارس و سایر ارباب رجوع

 

19- تهیه و تدوین فرم بازدید از کلاس درس که در تدوین آن نظرات اعضای گروهها ،کارشناسان اداره وبرخی مدیران لحاظ گردید

 

20- امحاء اوراق اضافه و پاکسازی فضاها

 

21-تهیه بیش از 100 جلد کتاب جهت غنای بیشتر کتابخانه ی گروههابا کمک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

22- تلاش  جهت شفاف سازی و آسان سازی مراحل انجام کارها و تهیه تمام فرمهای مورد نیاز

23- تلاش در جهت افزایش آمارمشترکان مجلات رشد

24- اعطای گواهی کیفیت بخشی به آثارمنتخب دبیران و مدیران

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۶ فروردین۱۳۸۹ساعت 16:37  توسط محسن راستی  |